เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2597 คน
น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์(dpmnews)
ในเครือชมรมนักข่าว 2000
About me:
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม่(ดีโพลมา2290) (0)
  [1 ชั่วโมงที่ผ่านมา]
 • ปฏิบัติการโจรกรรมเดือด(ดีโพลมา2289) (0)
  [1 ชั่วโมงที่ผ่านมา]
 • ร.พ.จุฬาฯรับสมัครบุคคล (ดีโพลมา2287) (0)
  [1 ชั่วโมงที่ผ่านมา]
 • คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2286) (0)
  [23 ชั่วโมงที่ผ่านมา]
 • ฎีกาเกี่ยวกับการลงโทษซ้ำซ้อนจากนายจ้าง(ดีโพลมา2284) (0)
  [1 วันที่ผ่านมา]
 • ฝึกพลังลมปราณรักษาโรค(ดีโพลมา2283) (0)
  [1 วันที่ผ่านมา]
 • คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2282) (0)
  [2 วันที่ผ่านมา]
 • กฎหมาย การละเมิด(ดีโพลมา2281) (0)
  [2 วันที่ผ่านมา]
 • เงาเสียง ทศพล หิมพานต์ (Full) (ดีโพลมา2280) (0)
  [2 วันที่ผ่านมา]
 • งานแถลงข่าว คอนเสิร์ต"โก๋หลังวัง"no.19(ดีโพลมา28757) (0)
  [2 วันที่ผ่านมา]
 • คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2278) (0)
  [3 วันที่ผ่านมา]
 • ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี(ดีโพลมา2277) (0)
  [3 วันที่ผ่านมา]
 • หนัง...โคตรวิกฤตนิวเคลียร์ถล่มโลก(ดีโพลมา2276) (0)
  [3 วันที่ผ่านมา]
 • คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2275) (0)
  [4 วันที่ผ่านมา]
 • สรุปข่าวประจำวันนี้(ดีโพลมา2274) (0)
  [4 วันที่ผ่านมา]
 • ระวัง ! โฆษณาชวนเชื่อแฟรนไชส์(ดีโพลมา2272) (0)
  [4 วันที่ผ่านมา]
 • เงาเสียง ฝน ธนสุนธร (Full)(ดีโพลมา2271) (0)
  [4 วันที่ผ่านมา]
 • คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2270) (0)
  [5 วันที่ผ่านมา]
 • ทำไมบุตรบุญธรรมไม่ได้รับมรดก(ดีโพลมา2269) (0)
  [5 วันที่ผ่านมา]
 • กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 4(ดีโพลมา2268) (0)
  [5 วันที่ผ่านมา]
 • คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2266) (0)
  [5 วันที่ผ่านมา]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <กรกฎาคม 2557>
   
  2730123456
  2878910111213
  2914151617181920
  3021222324252627
  3128293031123
  3245678910
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 376875
  • เฉพาะวันนี้ 790
  • ความคิดเห็น 19
  • จำนวนเรื่อง 1986
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ(ดีโพลมา1538)
  28 ตุลาคม 2556 - 23:59:00

  โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ(ดีโพลมา1538) 

  หน้า ๒ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ประกาศสํานกนายกร ั ัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๒๐๕ ราย ดังนี้ ๑. พลตํารวจตรี จิตติ รอดบางยาง รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๒. พลตํารวจตรี ชยุต ธนทวีรัชต์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๓. พลตํารวจตรี ชาญเทพ เสสะเวช รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๔. พลตํารวจตรี เดชา บุตรน้ําเพชร รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ๕. พลตํารวจตรี ธณัท วงศ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ๖. พลตํารวจตรี ธเนตร์ พิณเมืองงาม รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ๗. พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ ทําดี รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ๘. พลตํารวจตรี มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ๙. พลตํารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ๑๐. พลตํารวจตรี วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๑. พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ๑๒. พลตํารวจตรี วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ๑๓. พลตํารวจตรี ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด  หน้า ๓ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑๔. พลตํารวจตรี สรรพวุฒิ พิพัฒพันธุ์ รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการข่าว) ๑๕. พลตํารวจตรี สัญชัย สุนทรบุระ รองผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ๑๖. พลตํารวจตรี สุกิจ โคอินทรางกูร รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ๑๗. พลตํารวจตรี กรเอก เพชรไชยเวส ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ๑๘. พลตํารวจตรี กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ๑๙. พลตํารวจตรี ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๒๐. พลตํารวจตรี จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ๒๑. พลตํารวจตรี จําลอง น้อมเศียร ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๕ ๒๒. พลตํารวจตรี เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ๒๓. พลตํารวจตรี เฉลิมพันธุ์ อจลบุญ ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๕ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗) ๒๔. พลตํารวจตรี ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๙ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ๒๕. พลตํารวจตรี ชวลิต ชาญเวชช์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ๒๖. พลตํารวจตรี ชวลิต แสวงพืชน์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ๒๗. พลตํารวจตรี ชาญ วิมลศรี ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ๒๘. พลตํารวจตรี ชินภัทร สารสิน ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๒๙. พลตํารวจตรี โชต วีรเดชกําแหง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจ (สบ ๗)  หน้า ๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๓๐. พลตํารวจตรี ฐณพล มณีภาค ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ๓๑. พลตํารวจตรี ติณภัทร ภุมรินทร์ ผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน ๒ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน ๓๒. พลตํารวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ (ทําหน้าที่นักวิชาการทางการแพทย์สาขาอายุรศาสตร์) ดํารงตําแหน่ง รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) ๓๓. พลตํารวจตรี ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ๓๔. พลตํารวจตรี ธน ยุติธรรมดํารง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ๓๕. พลตํารวจตรี นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ๓๖. พลตํารวจตรี นิพนธ์ เจริญผล ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ๓๗. พลตํารวจตรี ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ๓๘. พลตํารวจตรี ประยุทธ ชวนะวงศ์ ผู้บังคับการ กองตํารวจสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓๙. พลตํารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดตราด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑ ๔๐. พลตํารวจตรี พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ๔๑. พลตํารวจตรี เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ๔๒. พลตํารวจตรี เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๔ ๔๓. พลตํารวจตรี ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจปราบปราม ยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ๔๔. พลตํารวจตรี มโนช ตันตระเธียร ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ๔๕. พลตํารวจตรี รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๘  หน้า ๕ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๔๖. พลตํารวจตรี รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ๔๗. พลตํารวจตรี รอย อิงคไพโรจน์ ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ๔๘. พลตํารวจตรี รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔๙. พลตํารวจตรี วรภัทร์ วัฒนวิศาล ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ๕๐. พลตํารวจตรี วันชาติ คําเครือคง ผ้บูังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ๕๑. พลตํารวจตรี วิเชียร ตันตะวิริยะ ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ๕๒. พลตํารวจตรี วีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ๕๓. พลตํารวจตรี ศรายุทธ พูลธัญญะ ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ๕๔. พลตํารวจตรี ศานิตย์ มหถาวร ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ๕๕. พลตํารวจตรี สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๕ ๕๖. พลตํารวจตรี สาคร ทองมุณี ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕๗. พลตํารวจตรี สุรพล แก้วขาว ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๓ ๕๘. พลตํารวจตรี สุรพล ศรีวงศ์ ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ๕๙. พลตํารวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ สํานักงานยทธศาสตร ุ ์ตํารวจ ๖๐. พลตํารวจตรี อนุรักษ์ แตงเกษม ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ๖๑. พลตํารวจตรี อรรณพ ปิ่นแจ้ง ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  หน้า ๖ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๖๒. พลตํารวจตรี อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๖๓. พลตํารวจตรี กริช กิติลือ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจงหว ั ัดเชียงใหม่ ๖๔. พลตํารวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผู้บังคับการ กองโยธาธิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ๖๕. พลตํารวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ประสานงานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี) ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจจราจร ๖๖. พลตํารวจตรี จีรวัฒน์ อุดมสุด ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ๖๗. พลตํารวจตรี ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๖ ดํารงตําแหน่ง ผ้บูังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ๖๘. พลตํารวจตรี ชอบ คิสาลัง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ๖๙. พลตํารวจตรี ชาติชาย แตงเอี่ยม ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๗๐. พลตํารวจตรี ชูรัตน์ ปานเหง้า ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๔ ๗๑. พลตํารวจตรี เชิดชาย เสขะนันทน์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ๗๒. พลตํารวจตรี ไชยยา รุจจนเวท ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๒ ๗๓. พลตํารวจตรี เถกิงพงษ์ วังแก้ว ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ๗๔. พลตํารวจตรี ทนัย อภิชาติเสนีย์ ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด ๗๕. พลตํารวจตรี ทรงเกียรติ วาทะกุล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการ ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ๗๖. พลตํารวจตรี ธนา ชูวงศ์ ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครนายก ๗๗. พลตํารวจตรี ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคบการ ั ประจําตํารวจภูธรภาค ๒  หน้า ๗ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  ๗๘. พลตํารวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ๗๙. พลตํารวจตรี นิติพงศ์ เนียมน้อย ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๑ ๘๐. พลตํารวจตรี นุชิต ศรีสมพงษ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ๘๑. พลตํารวจตรี ปฏิเวธ จุลินทร ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ๘๒. พลตํารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ผู้บังคับการ กองคดีอาญา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองกฎหมาย ๘๓. พลตํารวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บังคับการตํารวจจราจร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๗ ๘๔. พลตํารวจตรี พงษ์สักก์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๕ ๘๕. พลตํารวจตรี พจน์ วิญญาวงค์ ผู้บังคับการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ๘๖. พลตํารวจตรี พชร บุญญสิทธิ์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๗. พลตํารวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ๘๘. พลตํารวจตรี พิสิฐ ตันประเสริฐ เลขานุการตํารวจแห่งชาติ (สบ ๖) ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองทะเบียนพล ๘๙. พลตํารวจตรี พีระ บุญเลี้ยง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๙ ๙๐. พลตํารวจตรี ไพบูลย์ คงกิตติโสภี ผู้บังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย ๙๑. พลตํารวจตรี มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ๙๒. พลตํารวจตรี วราวุธ ทวีชัยการ ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  หน้า ๘ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๙๓. พลตํารวจตรี วิชัย เกษมวงศ์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๙๔. พลตํารวจตรี วิทวัส บูรณสมภพ ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ๙๕. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง ๙๖. พลตํารวจตรี วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ๙๗. พลตํารวจตรี วีระพล สกุลมีฤทธิ์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ๙๘. พลตํารวจตรี ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล ๙๙. พลตํารวจตรี สมบัติ บวเรั ือง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ๑๐๐. พลตํารวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ ผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ๑๐๑. พลตํารวจตรี สมหมาย กาญจนาภา ผู้บงคั ับการ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ วิทยาลัยการตํารวจ ๑๐๒. พลตํารวจตรี สุทธินาท สุดยอด ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ๑๐๓. พลตํารวจตรี สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวดมั ุกดาหาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๓ ๑๐๔. พลตํารวจตรี สุรนิตย์ พรหมบุตร ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๒ ๑๐๕. พลตํารวจตรี สุรศักดิ์ รมยานนท์ ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ๑๐๖. พลตํารวจตรี เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ๑๐๗. พลตํารวจตรี องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดภูเกต็ ๑๐๘. พลตํารวจตรี อนันต์ มีเคราะห์ดี ผู้บังคับการ กองมาตรฐานวินัย ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองร้องทุกข์  หน้า ๙ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑๐๙. พลตํารวจตรี อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บังคับการ กองสวัสดิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ๑๑๐. พลตํารวจตรี อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์ ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดแพร่ ๑๑๑. พลตํารวจตรี เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ๑๑๒. พลตํารวจตรี เอิบ คงกล่ํา ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๔ ๑๑๓. พันตํารวจเอก กฤษณะ ทรัพย์เดช รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ๑๑๔. พันตํารวจเอก กิจพิณิฐ อุสาโห รองผู้บังคับการ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ๑๑๕. พันตํารวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ดํารงตําแหน่ง เลขานุการตํารวจแห่งชาติ (สบ ๖) ๑๑๖. พันตํารวจเอกหญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รองผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจสันติบาล ๑๑๗. พันตํารวจเอก คีรีศักดิ์ ตันตินวะชยั รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ประสานงานนโยบาย กับนายกรัฐมนตรี) ๑๑๘. พันตํารวจเอก งามศักดิ์ เกื้อจรูญ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๑๙. พันตํารวจเอก จรวย ผลประเสริฐ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๖ ๑๒๐. พันตํารวจเอก จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ๑๒๑. พันตํารวจเอก จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ๑๒๒. พันตํารวจเอก จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ๑๒๓. พันตํารวจเอก จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๖  หน้า ๑๐ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑๒๔. พันตํารวจเอก ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๒๕. พันตํารวจเอก เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๖ ๑๒๖. พันตํารวจเอก ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองคดีอาญา ๑๒๗. พันตํารวจเอก ชัยญัติ สายถิ่น รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ๑๒๘. พันตํารวจเอก ชัยเดช ปานรักษา รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๒๙. พันตํารวจเอก ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ๑๓๐. พันตํารวจเอก ชาติชาย เอี่ยมแสง รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ๑๓๑. พันตํารวจเอก ชุมพล ฉันทะจํารัสศิลป์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ดารงต ํ ําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ๑๓๒. พันตํารวจเอก เชษฐา โกมลวรรธนะ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๒ ๑๓๓. พันตํารวจเอก โชค เหมือนเสน รองผู้บังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกตํารวจ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ๑๓๔. พันตํารวจเอก ณรงค์ อิ่มลิ้มทาน รองผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจสอบภายใน ๒ ๑๓๕. พันตํารวจเอก ดํารัส วิริยะกุล รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บงคั ับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๙ ๑๓๖. พันตํารวจเอก ถนอม มะลิทอง รองผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ๑๓๗. พันตํารวจเอก ถิร์สทัต บูรณะรัช รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๘ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดตราด ๑๓๘. พันตํารวจเอก ทนงศักดิ์ ทั่งทอง รองผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑  หน้า ๑๑ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑๓๙. พันตํารวจเอก ทวิพงศ์ พงษ์สูงเนิน รองผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๓ ๑๔๐. พันตํารวจเอก ทักษิณ พ่วงเงิน รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล ๑๔๑. พนตั ํารวจเอก ธนพล บริบูรณ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม ๑๔๒. พันตํารวจเอก ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รองผู้บังคับการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ๑๔๓. พันตํารวจเอก ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๑ ๑๔๔. พันตํารวจเอก ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองศาสตราจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ ๑๔๕. พันตํารวจเอก ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๙ ๑๔๖. พันตํารวจเอก ธิติ แสงสว่าง รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๓ ๑๔๗. พันตํารวจเอก นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ (ทําหน้าที่นักวิชาการ ทางการแพทย์สาขาอายุรศาสตร์) ๑๔๘. พันตํารวจเอก นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๕ ๑๔๙. พันตํารวจเอก นิรันดร์ ดีมี รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๖ ๑๕๐. พันตํารวจเอก ปรีชา สุนทรศิริ รองผู้บังคับการ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๙ ๑๕๑. พันตํารวจเอก ปิยะ สุขประเสริฐ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๗ ๑๕๒. พันตํารวจเอก ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑๕๓. พันตํารวจเอก พงษ์เดช พรหมมิจิตร รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑๕๔. พันตํารวจเอก พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ๑๕๕. พันตํารวจเอก พจน์ บุญมาภาคย์ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจํากองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๑๕๖. พันตํารวจเอก พรกุศล ยศธร รองผู้บังคับการ กองตํารวจสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตํารวจสื่อสาร ๑๕๗. พันตํารวจเอก พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ๑๕๘. พันตํารวจเอก พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองโยธาธิการ ๑๕๙. พันตํารวจเอก พีระพงศ์ วงษ์สมาน รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ๑๖๐. พันตํารวจเอก พีระวัฒน์ บุญลักขะ รองผู้บังคับการ กองตํารวจสื่อสาร ดํารงตําแหน่ง ผู้บงคั ับการ ประจําสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๖๑. พันตํารวจเอก โพธ สวยสุวรรณ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ๑๖๒. พันตํารวจเอก ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ดํารงตําแหน่ง ผู้บงคั ับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๔ ๑๖๓. พันตํารวจเอก ภาณุ บุรณศิริ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา ๑๖๔. พันตํารวจเอก ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บังคับการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติด ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ๑๖๕. พันตํารวจเอก มนตรี จินดา รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๖๖. พันตํารวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม รองผู้บังคับการ กองแผนงานอาชญากรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ๑๖๗. พันตํารวจเอก มาโนชญ์ สถิตพานิช รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๔ ๑๖๘. พันตํารวจเอก ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ํ ๑๖๙. พันตํารวจเอก ยงยุทธ กิจรักษา รองผู้บังคับการ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ  หน้า ๑๓ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑๗๐. พันตํารวจเอก ยิ่งยศ เทพจํานงค์ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ๑๗๑. พันตํารวจเอก รณกร ศุภสมุทร รองผู้บังคับการ กองสารนิเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองสรรพาวุธ ๑๗๒. พันตํารวจเอก ระพีพงษ์ สุพรศรี รองผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ๑๗๓. พันตํารวจเอก ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ๑๗๔. พันตํารวจเอก วิชิต ปักษา รองผู้บังคับการอํานวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ๑๗๕. พันตํารวจเอก วิเชียร สวัสดิชัย รองผู้บังคับการ กองงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองงบประมาณ ๑๗๖. พันตํารวจเอก ศิรเมศร์ พันธุ์มณี รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ดํารงตาแหน ํ ่ง ผู้บังคับการ ประจําตํารวจภูธรภาค ๗ ๑๗๗. พันตํารวจเอก ศิริพงษ์ ติมุลา รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑๗๘. พันตํารวจเอก สมจิตร กาญจนสันเทียะ รองผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ํ ๑ ๑๗๙. พันตํารวจเอก สมเดช วุฒิเสถียร รองผู้บังคับการ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ๑๘๐. พันตํารวจเอก สมนึก บุรมิ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง ๑๘๑. พันตํารวจเอก สมศักดิ์ จิตติรัตน์ รองผู้บังคับการ กองกฎหมาย ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ ๑๘๒. พันตํารวจเอก สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ รองผู้บังคับการตํารวจจราจร ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภธรจ ู ังหวัดอ่างทอง ๑๘๓. พันตํารวจเอก สมสง่า ชรินทร์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๘๔. พันตํารวจเอก สมัคร เสียงเลิศ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  หน้า ๑๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๑๘๕. พันตํารวจเอก สรไกร พูลเพิ่ม รองผู้บังคับการ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจสันติบาล ๔ ๑๘๖. พันตํารวจเอก สาธิต เจริญพิภพ รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภธรภาค ู ๒ ๑๘๗. พันตํารวจเอก สุคุณ พรหมายน รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๑ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๓ ๑๘๘. พันตํารวจเอก สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตารวจภ ํ ูธรภาค ๘ ๑๘๙. พันตํารวจเอก สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตํารวจภูธรภาค ๙ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ๑๙๐. พันตํารวจเอก สุภาพ สินวิบูรณ์ นักบิน (สบ ๕) กลุ่มงานการบิน กองบินตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นักบิน (สบ ๖) กองบินตํารวจ ๑๙๑. พันตํารวจเอก สุรพล เกษประยูร นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ และรถพยาบาล โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๖) โรงพยาบาลตํารวจ (ทําหน้าที่นักวิชาการทางการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเวชศาสตร์ครอบครัว งานศูนย์ส่งกลับ งานผู้ปวยนอกและโรงพยาบาลนว ่ ุฒิสมเด็จย่า) ๑๙๒. พันตํารวจเอก สุรศักดิ์ บุญกลาง รองผู้บังคับการ กองพลาธิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองพลาธิการ ๑๙๓. พันตํารวจเอก เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๗ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๙๔. พันตํารวจเอก โสพรรณ ธนะโสธร รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ๑๙๕. พันตํารวจเอก องอาจ ชุณหะนันทน์ รองผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการ ตํารวจตระเวนชายแดน ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ๑๙๖. พันตํารวจเอก อดุลย์ รัตนภิรมย์ รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล ๑๙๗. พันตํารวจเอก อนิกธัญญ์ ชยสุทธา รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๑  ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๕ ๑๙๘. พันตํารวจเอก อนุชา รมยะนันทน์ รองผู้บังคับการ กองยุทธศาสตร์ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ ๑๙๙. พันตํารวจเอก อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บังคับการ กองสวัสดิการ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ  หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  ๒๐๐. พันตํารวจเอก อภิชัย ธิอามาตย์ รองผู้บังคับการปราบปราม ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยว ๒๐๑. พันตํารวจเอก อภิชัย ศรีโสภิต รองศาสตราจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตํารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองสวัสดิการ ๒๐๒. พันตํารวจเอก อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ ๒๐๓. พันตํารวจเอก อภิชิต เทียนเพิ่มพูล รองผู้บังคับการตํารวจทางหลวง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู ๒๐๔. พันตํารวจเอก อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการอํานวยการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ๒๐๕. พันตํารวจเอก อุดม พรหมสุรินทร์ รองผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตํารวจภูธรภาค ๕ ท้งนั ี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

  ขอขอบคุณที่มาของข่าว/ภาพจากผู้ที่มีชื่ออยู่ด้านล่างนี้ทุกๆท่าน

  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/146/2.PDF 

  ถ่ายทอดโดย......                               

  ทีมงาน น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์ (ดีโพลมา1538) มีรายนามดังนี้....   

  บ.ก.เกรียงไกร   พรเทพ ( บรรณาธิการ )โทร.081 – 7713997

  ผช.กรรณชัย(นามปากกา “ผู้กองแอ๊ด”) ผู้ช่วยบ.ก.ดูแลข่าวตำรวจ 

  อภินันทร์(นามปากกา “อัจฉริยะ”)ปฐมภพ(นามว่า "คนสายกลาง")      

  จตุพล (นามปากกา “อัพเดท”) สุจิตรา  (นามปากกา “หญิงเหล็ก”) 

  กิตกวี (นามปากกา  “clover gens”) (ยังมีต่ออีกมาก)

  ตรวจสอบรายชื่อที่เหลือได้ที่โทร.081 - 7713997

  ผู้ที่ไม่มีชื่อแสดงว่าไม่ใช่ผู้สื่อข่าวของเรา

  ข่าวนี้จะนำไปลงสื่อฯต่างๆในเครืออีกครั้งหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้

  น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์  และ dpmnews - dmnnews - diplomanews

  และข่าวชมรมนักข่าว2000, และ ข่าวศูนย์วิทยุ (ทาง)ช้างเผือก และ

  ข่าวชมรมนักข่าวช่วยสังคม..อีเมล์...diplomanews@gmail.com

  ติดตามผลงาน“ชมรมนั่งสมาธิปกป้องสถาบันได้ใน FACEBOOK

  เรามีแว๊บไซ้ท์ในเครือนับสิบๆแว๊บไซ้ท์และพันธมิตรสื่อฯอีกนับร้อย

  เรายังมีคอลัมน์ในสื่อดังๆต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก โดยพิมพ์หาคำว่า

  “ดีโพลมา” หรือคำว่า  “diplomanews”ในสื่อนั้นๆ

  รวมสื่อต่างๆแล้วเรามีผู้อ่านข่าวของเราร่วมหลายแสนคน


   


  อ่านทั้งหมด: 500, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม่(ดีโพลมา2290)
  ปฏิบัติการโจรกรรมเดือด(ดีโพลมา2289)
  ร.พ.จุฬาฯรับสมัครบุคคล (ดีโพลมา2287)
  การศึกษาหมาหางด้วน
  รวมคลิปเด็ดของ 6 แข้งใหม่ลิเวอร์พูล
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2286)
  ฎีกาเกี่ยวกับการลงโทษซ้ำซ้อนจากนายจ้าง(ดีโพลมา2284)
  ฝึกพลังลมปราณรักษาโรค(ดีโพลมา2283)
  นวัตกรรมเพื่อให้สังคม น่ากระหยิ่มใจหรือไม่ แม้มีอยู่ใครส่งข่าวยอดเยี่ยมกับดักแกตักเตือน
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2282)
  กฎหมาย การละเมิด(ดีโพลมา2281)
  7 ท่าสร้างซิกแพค ไม่ง้อซิทอัพ
  เงาเสียง ทศพล หิมพานต์ (Full) (ดีโพลมา2280)
  งานแถลงข่าว คอนเสิร์ต"โก๋หลังวัง"no.19(ดีโพลมา28757)
  10 Super Useful Linux How Tos For Beginners And Advanced Users Alike!
  Here Are 8 Of The Best Open Source Firewall Distros!
  เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 28 เรื่อง 4 C (Convergence marketing, Customer Value, Channels,
  หากำไรจาก ซื้อ-ขาย พระบูชา บาปใหม่?
  เอสซีจี ไปสู่การสดทัพหน้าดังจิรัง การก่อสร้างแบรนด์ยังไม่ตายงานเกลี่ยเปลี่ยนแบบเปล่าใช่แ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2278)
  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี(ดีโพลมา2277)
  หนัง...โคตรวิกฤตนิวเคลียร์ถล่มโลก(ดีโพลมา2276)
  ทดลองเรียนฟรี
  การสร้างความแตกต่างในตลาด
  การสร้างความแตกต่างในตลาด
  ของฝากละเทพนิรมิตเนื้อที่กบิล
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2275)
  สรุปข่าวประจำวันนี้(ดีโพลมา2274)
  ระวัง ! โฆษณาชวนเชื่อแฟรนไชส์(ดีโพลมา2272)
  เงาเสียง ฝน ธนสุนธร (Full)(ดีโพลมา2271)
  ป้องกันสนิมเนื้อใน "สนช." ดู “คสช.” ลดคลื่นใต้น้ำกองทัพ
  ซึ่งประสูติหนาตาตวาดฝาแฝดศตพรรษ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2270)
  ทำไมบุตรบุญธรรมไม่ได้รับมรดก(ดีโพลมา2269)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 4(ดีโพลมา2268)
  【ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กๆ】
  มะนาวกับการรักษาสิว รักษาเล็บ กำจัดรังแคและการพอกผิวกาย
  มะนาว สรรพคุณอันน่าอัศจรรย์
  มะนาวกับการลดความอ้วน
  คุณสมบัติเฉพาะและเสน่ห์แหล่งราศีมกร
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2266)
  ธนาคารฟ้องคดีบัตรเครดิตเกิน 2 ปี ศาลยกฟ้อง(ดีโพลมา2266)
  ดีโพลมา24757มหกรรมปรองดองสมานฉันท์
  เงาเสียง หญิงลี ศรีจุมพล (Full)(ดีโพลมา2265)
  แถลงข่าว คอนเสิร์ต “โก๋หลังวัง”(ดีโพลมา2264)
  Works ตกว่าเน้นหนักการดีไซน์แถวฉีกแนว
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2262)
  กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ดัดหลังนักทวงหนี้ (ดีโพลมา2261)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม ตอนที่ 3(ดีโพลมา2260)
  เงาเสียง ต่าย อรทัย (Full) (ดีโพลมา2259)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 202.8003ms