เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2555 คน
fateemah
อัลกุรอานและตัฟซีร
About me:
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • กำหนดการสอน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • คำอธิบายรายวิชา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โครงสร้างรายวิชา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 3088
  • เฉพาะวันนี้ 1
  • ความคิดเห็น 0
  • จำนวนเรื่อง 3
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  25/10/2554 12:52:00  กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

  รายวิชา อัลกุรอ่านและอัตตัฟซีร รหัสวิชา 33101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

  ปีการศึกษา 2554   จำนวน 1.5  หน่วยกิต   เวลา 60 ชั่วโมง

   

  ครั้งที่

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวน

  ชั่วโมง

  เรื่องที่สอน

  ผลการเรียนรู้ข้อที่

  สื่อการสอน

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ซูเราะฮฺ อัลลัยลฺ

  - นิยามคำศัพท์

  - ความเป็นมาของซูเราะฮฺ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - อายะฮฺและความหมาย 1-7

  - การอ่านตามหลักการอ่าน

  - เขียนตามคำบอก

  - การท่องจำ

  - อายะฮฺและความหมาย 8-14

  - การอ่านตามหลักการอ่าน

  - เขียนตามคำบอก

  - การท่องจำ

  - อายะฮฺและความหมาย 15-21

  - เขียนตามคำบอก

  - การอธิบายอายะฮฺ

  - การท่องจำ

  - หลักคำสอนจากซูเราะฮฺ

  - แบบฝึกหัดท้ายบท

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.2 (ม.1/1)                      

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ซูเราะฮฺ อัชชัมสฺ

  - นิยามคำศัพท์

  - ความเป็นมาของซูเราะฮฺ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - อายะฮฺและความหมาย 1-5

  - การอ่านตามหลักการอ่าน

  - เขียนตามคำบอก

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  เทปอัล-กุรอาน

  ใบความรู้

  ใบงาน

  รายงาน

  อัลกุรอานแปลไทย

  ครั้งที่

  วัน/เดือน/ปี

  จุนวน

  ชั่วโมง

  เรื่องที่สอน

  ผลการเรียนรู้ข้อที่

  สื่อการสอน

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  - การท่องจำ

  - อายะฮฺและความหมาย 6-10

  - การอ่านตามหลักการอ่าน

  - เขียนตามคำบอก

  - การท่องจำ

  - อายะฮฺและความหมาย 11-15

  - รายงานเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ชนเผ่าษะมูด

  - การอธิบายอายะฮฺ

  - การท่องจำ

  - หลักคำสอนจากซูเราะฮฺ

  - แบบฝึกหัดท้ายบท

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ซูเราะฮฺ อัลบะลัด

  - นิยามคำศัพท์

  - ความเป็นมาของซูเราะฮฺ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - อายะฮฺและความหมาย 1-7

  - การอ่านตามหลักการอ่าน

  - เขียนตามคำบอก

  - การท่องจำ

  - อายะฮฺและความหมาย 8-14

  - การอ่านตามหลักการอ่าน

  - เขียนตามคำบอก

  - การท่องจำ

  - อายะฮฺและความหมาย 15-21

  - เขียนตามคำบอก

  - การอธิบายอายะฮฺ

  - การท่องจำ

  - หลักคำสอนจากซูเราะฮฺ

  - แบบฝึกหัดท้ายบท

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ครั้งที่

  วัน/เดือน/ปี

  จำนวน

  ชั่วโมง

  เรื่องที่สอน

  ผลการเรียนรู้ข้อที่

  สื่อการสอน

  53

  54

  55

  1

        1

  1

  อัซซักตฺ

  - ความหมายและ 

  เครื่องหมายซักตฺ

  - ที่วาญิบต้องอ่านแบบซักตฺ

  - สอบอ่าน

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  56

  57

        1

        1

  การหยุด

  - ความหมายและความสำคัญ

  - ประเภทของการหยุด

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  58

  59

  60

        1

        1

       1    

  เครื่องหมายการหยุด

  -  เครื่องหมาย

  - การอ่านหยุด

  - สอบอ่าน

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)
  แสดงความคิดเห็น | ความเห็นทั้งหมด: 0 | อ่าน: 650 ครั้ง

  25/10/2554 12:40:00  คำอธิบายรายวิชา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม                                                     รายวิชา อัลกุรอานและตัฟซีร

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                 จำนวน 60  ชั่วโมง  เวลา   ชั่วโมง/สัปดาห์

  ศึกษา อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมา และตวามสำคัญของอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลลัยลฺ อัชชัมสฺ อัลบะลัด และการอ่านอัซซักตฺ  การหยุด เครื่องหมายการหยุด

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ   เกิดทักษะในการอ่าน และท่องจำอัลกุรอาน อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน และนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
  แสดงความคิดเห็น | ความเห็นทั้งหมด: 0 | อ่าน: 1207 ครั้ง

  Last edit on 25/10/2554 12:35:00
  โครงสร้างรายวิชา

  รายวิชา อัลกุรอ่าน/ อัตตัฟซีร รหัสวิชา 33101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

  ปีการศึกษา 2554   จำนวน 1.5  หน่วยกิต   เวลา 60 ชั่วโมง


  ลำดับที่

  ชื่อหน่วยการเรียนรู้

  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

  สาระการเรียนรู้

  เวลา

  (ชั่วโมง)

  น้ำหนักคะแนน

  1

  ซูเราะฮฺ อัลลัยลฺ

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.2 (ม.1/1)

  - นิยามคำศัพท์

  - ความเป็นมาของซูเราะฮฺ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - การอธิบายอายะฮฺและท่องจำ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - หลักคำสอนจากซูเราะฮฺ

  17

  15

  2

  ซูเราะฮฺ อัชชัมสฺ

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.2 (ม.1/1)

  - นิยามคำศัพท์

  - ความเป็นมาของซูเราะฮฺ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - การอธิบายอายะฮฺและท่องจำ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - หลักคำสอนจากซูเราะฮฺ

  18

  15

  สอบกลางภาค

  20

  3

  ซูเราะฮฺ อัลบะลัด

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  ศอ 1.2 (ม.1/1)

  - นิยามคำศัพท์

  - ความเป็นมาของซูเราะฮฺ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - การอธิบายอายะฮฺและท่องจำ

  - ความสำคัญของซูเราะฮฺ

  - หลักคำสอนจากซูเราะฮฺ

  17

  12

  4

  อัซซักตฺ

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  - อธิบายการอ่านแบบซักตฺ

  3

  3

  5

  การหยุด

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  - วิธีการหยุดอ่าน

  2

  2

  6

  เครื่องหมายการหยุด

  ศอ 1.1 (ม.1/1) , (ม.1/2) , (ม.1/3)

  - อธิบายเครื่องหมายการหยุด

  3

  3

  สอบปลายภาค

  30

  รวมตลอดภาคเรียน

  60

  100
  แสดงความคิดเห็น | ความเห็นทั้งหมด: 0 | อ่าน: 671 ครั้ง

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 46.8753ms