เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 5827 คน
PowerPoint การใช้ Tense
ทดสอบการส่งพรีเซนต์เตชั่นทางบล๊อค
About me:
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • การใช้ Tense (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 2628
  • เฉพาะวันนี้ 1
  • ความคิดเห็น 0
  • จำนวนเรื่อง 1
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  3/9/2554 16:09:00

  Present Tense

  1. Present Simple (S. + V.1)

  1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย

  (Repeated actions , customs and habits)
              - He visits his family every weekend.    (repeated action)

  2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (universal truth)
               - The earth goes round the sun.

  3) ใช้กับความสามารถ (ability)
                       - He plays the guitar very well.

  4) ใช้แทน Future หลังคำ if , unless, in case ในขณะที่ประโยคเงื่อนไข และคำ when , until, as soon as, before , after
                       - If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.

  5) คำกริยาบางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลัง

  เกิดขึ้น หรือกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be --- I am late now. กริยา

  เหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ
               5.1 กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (verb for states over which we have no control)   
              ได้แก่ กริยา see , hear , feel , taste , smell เช่น
                        -  I see that it is raining again.

  5.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด (verb for ideas) เช่น know (รู้) , understand

  (เข้าใจ) , think (คิด) , believe (เชื่อ) , disbelieve (ไม่เชื่อ) , suppose (สมมุติ) , doubt

  (สงสัย) , agree (เห็นด้วย), disagree (ไม่เห็นด้วย) , realize (ตระหนัก) , consider

  (พิจารณา) , notice (สังเกต) , recognize (จำได้) , forget (ลืม) , remember (จำ) , recall

  (ระลึกได้) เช่น
                        - He now knows as much about the lesson as you do.

  5.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ (Verbs for liking and disliking)

  เช่น like (ชอบ) , dislike (ไม่ชอบ) , love (รัก) , hate (เกลียด) , detest (ชิงชัง) , prefer

  (ชอบ) , forgive (ยกโทษ) , trust (ไว้ใจ) , distrust (ไม่ไว้ใจ) เช่น
                         - I like the movie I saw yesterday.

  5.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่น   wish (ปรารถนา) ,

  want (ต้องการ) ,  desire (ปรารถนา) เช่น
                         - He wishes to leave as early as possible.

  5.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess (เป็นเจ้าของ) ,

  have (มี) , own (เป็นเจ้าของ) , belong to (เป็นของ) เช่น
                         - He possesses two new cars.

  5.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่น   wish (ปรารถนา) ,

  want (ต้องการ) ,  desire (ปรารถนา) เช่น
                         - He wishes to leave as early as possible.

  5.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess (เป็นเจ้าของ) ,

  have (มี) , own (เป็นเจ้าของ) , belong to (เป็นของ) เช่น
                         - He possesses two new cars.

  5.6 กริยาเฉพาะบางคำ (Certain other verbs) เช่น be (เป็น อยู่ คือ) , appear

  (ปรากฏ) , seem (ดูเหมือน) , mean (หมายความว่า) , please (พอใจ) , displease (ไม่พอใจ)

  , differ (แตกต่าง) , depend (ขึ้นอยู่กับ , พึ่งพา) , resemble (ดูเหมือน) , deserve (สมควร

  ได้รับ) , refuse (ปฏิเสธ) , result (ส่งผลให้) , suffice (พอเพียง) , consist of (ประกอบด้วย)

  , contain (ประกอบด้วย) , hold (บรรจุ) , fit (เหมาะสม คู่ควร) , suit (เหมาะสม) เช่น
                         - She is very selfish.

  6. ใช้กับ adverbs of time ดังต่อไปนี้

    often (บ่อยๆ) , always (เสมอๆ)

    - He is never late for school.

  2. Present Continuous (S. + is/am/are + V.ing)

  ตัวอย่างประโยค   

    Look ! The boy is crying.

  - ทำให้เป็นประโยคคำถาม  =   Is/Am/Are +ประธาน + V ing...? ดังนี้

    Are you eating hamburger?    No, I’m not.  

  - เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธก็เติม not หลัง Verb to be ได้เลย  เช่น

    Lulu is not dancing now.    Lara is not singing. 

  - หลักการเติม  ing ท้ายคำกริยา 

            1. กริยาลงท้าย e ตัด e แล้วเติม ing  เช่น

                               write    -   writing,          make  - making,          drive  - driving

               2. กริยาลงท้าย ee เติม ing ได้เลย  เช่น

                               see  -  seeing

              3. กริยาลงท้าย ie ให้เปลี่ยน ie  เป็น  y  แล้วเติม ing   เช่น

                           lie  - lying ,     die --> dying,         tie --> tying

  4.กริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และพยัญชนะสะกดตัวเดียวเติมตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วเติม ing เช่น
           dig --> digging, run --> running, zip --> zipping                                            

   5.  กริยามีสองพยางค์ พยางค์หลังมีสระตัวเดียว และพยัญชนะสะกดตัวเดียว  ให้เติม ตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วเติม ing เช่น
            begin --> beginning, occur --> occurring, refer--> referring

  3. Present Perfect (S. + has/have + V.3)

  From                    has, have +                =    active voice

                           has, have + been +     =    passive voice

  1. แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกระทำเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยไม่ระบุเวลาชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อไร

              I have read that book

  2.    การกระทำที่เพ่งเกิดขึ้น เพิ่งเสร็จ หรือเรียบร้อยไปแล้ว yet, just, already

              - Have you finished your homework yet?

  3.    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

              for, since, ever since, since then, so far, up to now, up to the present time

  4.    ever, never

              Have you ever been to New York City?

  4. Present Perfect Continuous (S. + has/have been + V.ing)

  Form            has, have + been + V. ing

  วิธีใช้

      การใช้เหมือน Present Perfect tense แต่ Present Perfect Continuous Tense เน้นการต่อเนื่อง

              Bill has lived in Bangkok since 1975.

   

  Past Tense

   

    1.Past Simple (S. + V.2)

  The car exploded at 9.30am yesterday

  2. Past  Progressive (S. + was/were + V.ing)

  I was working at 10pm last night.

  3.  Past Perfect (S. + had + V.3)

  I wasn't hungry. I had just eaten.

  4.  Past Perfect Continuous (S. + had been + V.ing)

  John was very tired. He had been running.

  Future Tense

  1. Future Simple (S. + will/shall + V.1)

  They will finish the work tomorrow.

  2. Future Continuous (S. + will/shall be + V.ing)

  I will be playing tennis at 10am tomorrow.

  3. Future Perfect (S. + will have + V.3)

  By next November, I will have received my promotion

  4. Future Perfect Continuous (S. + will/shall have been + V.ing)

  I will have been working here for ten years next week.

   
  แสดงความคิดเห็น | ความเห็นทั้งหมด: 0 | อ่าน: 1180 ครั้ง

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 46.8753ms