เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 1556 คน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวมสรุปวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • website อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ (81)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทำเนียบเพื่อน จป. มสธ. (639)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์ 54106 (40)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 54112 (37)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เทคนิคในการเรียนกับ มสธ (319)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (21)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน (8)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สถิติการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (83)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (57)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พิษวิทยา (13)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลแห่งการเรียน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน (9)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • กิจกรรมวิชาไทยศึกษา ว่าวไทย (92)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • หลักสูตร สามารถเป็นจป วิชาชีพได้ตามกฎหมาย (74)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • หลักความปลอกภัยในการทำงาน (20)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • กฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ (5)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม (6)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (67)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิชาไทยศึกษา (102)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 396775
  • เฉพาะวันนี้ 34
  • ความคิดเห็น 1673
  • จำนวนเรื่อง 19
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  หลักสูตร สามารถเป็นจป วิชาชีพได้ตามกฎหมาย
  23 กรกฎาคม 2550 - 16:13:00

   
  หลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา สามารถเป็น จป. วิชาชีพได้ตามกฎหมาย

   

  สรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น  จป.  วิชาชีพได้
  ตามกฎหมาย

  1.   สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์  สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า  ได้แก่

  ชื่อสถาบัน              

  หลักสูตร

  มหาวิทยาลัยมหิดล

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัย

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาอาชีวอนามัยและ

  ความปลอดภัย

  มหาวิยาลัยบูรพา                                 

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                          

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                     

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ                               

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

  มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช                          

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  (ต่อเนื่อง  2  ปี)

  2.  หลักปริญญาตรีที่เป็นสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  ชื่อสถาบัน

  หลักสูตร

  สถาบันราชภัฎจันทรเกษม                               

  โปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

  3.  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็น  จป.  ระดับวิชาชีพได้ตามกฎหมาย  โดยมีเงื่อนไขต้องสำเร็จการศึกษา

  ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ทั้ง  2  หลักสูตร 

  ที่มา: สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
  อ่านทั้งหมด: 102627, ความเห็นทั้งหมด: 74
   รู้สึกข้อ 3 ถุกยกเลิกไปแล้วนะครับ
  ดูอันนี้น่าจะ up date กว่านะครับ ที่มา.. http://www.shawpat.or.th/newweb/organi.htm


  สรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็น  จป.  วิชาชีพได้ตามกฎหมาย

  1.   สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์  สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า  ได้แก่

  ชื่อสถาบัน              

  หลักสูตร

  มหาวิทยาลัยมหิดล

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัย

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขาอาชีวอนามัยและ
  ความปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยบูรพา                                 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                          

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                     

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ                               

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
  (ภาคปกติและภาคสมทบ)

  มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช                          

  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  (ต่อเนื่อง  2  ปี)

  2.  หลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  ชื่อสถาบัน

  หลักสูตร

  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม                               

  โปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

  3.  หลักสูตรปริญญาโท

  ชื่อสถาบัน

  หลักสูตร

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                             

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  โดย - อ๋องแอ๋ง - วันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 14:53

  ขอบคุณครับ
  ที่ช่วย เสริม ให้ ผมไม่ได้เข้ามา Update หัวข้อนี้นานแล้ว
  โดย - manasu - วันที่ 16 มกราคม 2551 เวลา 16:18

   
  โครงการสร้างสถานีรถไฟฟ้า ประจำรัฐ ดูไบ ประเทศ ยูเออี
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)
  นายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่น ชื่อบริษัท Obayashi Metro Dubai
  รายได้เฉลี่ย 60,000-80,000 บาท อาหาร ที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ฟรี
  สัญญาจ้าง ปีต่อปี (สามารถต่อได้) ทำงาน 12 เดือน พัก 1 เดือน
  ติดต่อ คุณ วินัย 083-7777702/089-0744061แฟกซ์:02-9986971
  อีเมล์ :winaisub2007@hotmail.com or www.job-inter.com
  โดย - คุณ วินัย - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 17:28

  รับสมัคร จป.วิชาชีพ
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือผ่านการอบรม จปว.42 ช.ม.
  บ.องกรณ์ห้องเย็น จก. 60/104 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-837187-8,425985,412739,089-1095459(คุณนา ฝ่ายบุคคล)
  โดย - wareewan202 - วันที่ 19 มิถุนายน 2551 เวลา 15:32

   รับสมัคร จป.วิชาชีพ
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือผ่านการอบรม จปว.42 ช.ม.

  เอาท์ ออฟ เดอะ บลู บ๊อกซ์ จก.
  25/53-54 สุขสวัสดิ์14 จอมทอง กทม.(Office)
  กทม. Bangkok
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2877-2332
  โดย - ทัศยุ - วันที่ 6 กันยายน 2551 เวลา 11:22

  รับ สมัคร จป.วิชาชีพ    
      -วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จปว.42ช.ม. 
                                      บริษัท ทอร์ค จำกัด
                      51/4 ม.1 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
                                      จ.ฉะเชิงเทรา 24000
                                  โทร : 038 847 067-71
  ติดต่อฝ่ายบุคคล -คุณ ธีรวีนท์ ทิยาเวช
  เขียนเมื่อวันที่ 24 /9/08
  โดย - Teeraween - วันที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 9:34

  รับสมัคร จป.วิชาชีพ
  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จปว.42ช.ม. 
                                      บริษัท สวิฟท์ จำกัด
                    65/2 ม.6 ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
                      โทร 034 - 351025 - 6
  ติดต่อฝ่ายบุคคล -คุณ สมชาติ สุภาวะ 
  เขียนเมื่อวันที่ 20 /10 /08
  โดย - สมชาติ - วันที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 14:36

  การอบรมจปว.42 ชั่วโมงคืออะไรแล้วถ้าจบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเข้าทำงานอาชีพนี้ได้ไหม
  โดย - เก๋ - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา 12:37

   เรียน จป คะอยากทำงานแล้วคะตอนนี้อยู่ปี4แล้วคะกำลังจะฝึกง่านในเทอมนี้สมัครงานไว้ก่อนได้ใหมคะ
  โดย - จินตนา - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 19:29

   เราคือผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ป้ายจราจร ป้ายความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมายจราจร และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร ป้ายทางหนีไฟชนิดเรืองแสง ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน แผงกั้นจราจรและกรวยยางจราจรสะท้อนแสง เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง กระจกโค้งรอบทิศทาง ยูโรเทป ผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย (ถังขยะ) ฯลฯ
  โดย - www.tasgd.com - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14:15

  รับสมัครจป.วิชาชีพหลายอัตรา
  ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร
  สนใจติดต่อ 081-3573138
  e-mail  jom_power@yahoo.com
  โดย - กิติพร - วันที่ 2 ธันวาคม 2551 เวลา 15:57

  เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จป.ด่วนมาก ๆๆๆๆๆๆๆ
  สามารถเริ่มงานได้ทันที และจบโดยตรง
  สนใจติดต่อ แสงดาว 081-3573138 ด่วนค่ะ_
  โดย - แสงดาว - วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 13:06

  ผม จบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ 1 ปี ของ มสธ. และจบปริญญาตรีวิทย์-สิ่งแวดล้อม สามารถทำงานเป็น จป.วิชาชีพได้หรือไม่ครับ ถ้าไม่ได้ต้องอบรมอะไรเพิ่มหรือปล่าวครับจึงจะสามารถทำงาน จป.วิชาชีพได้ครับ
  โดย - แยากเป็น จป. - วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 16:11

  ผม จบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ 1 ปี ของ มสธ. และจบปริญญาตรีวิทย์-สิ่งแวดล้อม สามารถทำงานเป็น จป.วิชาชีพได้หรือไม่ครับ ถ้าไม่ได้ต้องอบรมอะไรเพิ่มหรือปล่าวครับจึงจะสามารถทำงาน จป.วิชาชีพได้ครับ
  โดย - แยากเป็น จป. - วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 16:12

  บ.สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่ จำกัด เปิดรับสมัคร จป.วิชาชีพด่วน
  สนใจสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายบุคคล 02-975-2780-9 คุณวาสนา
  E-mail : sb-hr@siampangroup.com
  โดย - บ.สยามแบตเตอรี่ - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15:57

   รับสมัครนักศึกษาฝึกงานความปลอดภัย
  โรงงานอยู่ที่ชลบุรี
  มีหอพักให้ค่ะ
  ถ้าสนใจรบกวนติดต่อทางเมล์นะคะ

  napaporn-jana@gfpt.co.th
  โดย - npp - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16:12

  Urgent required

  SAFETY STAFF - manufacturing plant in Chonburi : 1 position
  SAFETY STAFF - manufacturing plant in 304-Prachinburi

  Basic of qualifications
  - Male , 28 - 35 years , smart & dynamics characters.
  - Degree in Safety from accredit university.
  - Experience in full function of safety : 3-5 years.
  - Able to communicate in English in the good level with applicable in report & problem solving . 

  The interested person pls send your resume to cs1@c2jobs.com , jobmaster@c2jobs.com or call us 02-247-0100 / 086-391-0484
  โดย - ณัชชา - วันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 16:36

  เรียนผู้มีความรู้
  เรื่อง ขอสอบถาม หลักสูตร ที่สามารถเป็นจป วิชาชีพได้ตามกฎหมาย

  คือว่าผม จบรัฐศาสตร์มาอยากทำงานป็น จป.วิชาชีพ  อยากทราบว่า 2 หลักสูตรนี้แตกต่างกันอย่างไร แล้วจะเรียน หลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1 ปี จะเป็น จป.วิชาชีพได้ตามกฎหมายหรือไม่จบ ป.ตรีมาครับ
   
  หลักสูตร   สาขาวิชาวิทยศาสตรบัณฑิต แขนงสาธารณะสุขศาสตร์  เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี (50132) เรียน 12 ชุดวิชา

   
  โดย - สุทัศน์ - วันที่ 8 มีนาคม 2552 เวลา 10:40

  จบ ปวสสาขาอะไรถึงจะเรียนอาชีวอานามัยและความปลอดภัย
  โดย - ก้อง - วันที่ 2 มิถุนายน 2552 เวลา 13:04

   บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน์ จำกัด www.tasgd.com โทร 02-277-0137-40 แฟกซ์ 02-277-0150 เราคือผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกกรม เช่น ป้ายจราจร ป้ายความปลอดภัย ป้ายเครื่องหมายจราจร และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร ป้ายทางหนีไฟชนิดเรืองแสง ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน แผงกั้นจราจรและกรวยยางจราจรสะท้อนแสง เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง กระจกโค้งรอบทิศทาง ยูโรเทป ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวอนามัย ( ถังขยะ ) ฯลฯ
  โดย - ป้ายความปลอดภัย - วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 10:06

  เรียนจบปริญาตรีสาขาอื่นแล้ว แต่อยากจะเป็นจป.วิชาชีพ ต้องทำไงบ้างโดยที่ไม่ต้องไปเรียน จะต้องเข้าฝึกอบรมที่ไหนบ้างถึงจะได้เป็นจป.เพราะอยากทำงานทางด้านนี้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง
  โดย - ปิยวัฒน์ - วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา 16:22

  ถามกันมาเยอะมาก..ว่าเรียนที่โน้นสาขานี้มาเป็น จปว.ได้ไหม
  เอาง่ายๆสั้นๆเลยนะครับว่า ไม่ว่าคุณจะจบอะไรมา ต่อให้ จบ.ดร
  ถ้ามันไม่ใช่หลักสูตร ตามที่คุณ อ๋องแอ๋ง เอามาให้ดูข้างบน ก็เป็นไม่ได้ทั้งนั้นแหล่ะครับ

  ตอนนี้ไม่มีอบ จปว.แล้ว มีแค่อบรม จป.เทคนิคขั้นสูง คุณสมบัติของ จป.เทคนิคขั้นสูงนั้น ดูแล คนงานได้ไม่เกิน 500 คนครับ

  การที่จะอัพ จป.เทคนิคขั้นสูง ก็ต้องทำงานไปอย่างน้อย 5 ปี แล้วก็ไปอบรมเพิ่มเติมตามที่อธิบดีกำหนด ( ปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรนี้ครับ เพราะยังไม่มี จป.เทคนิคขั้นสูงที่ไหนทำงานครบ 5 ปีเลย เนื่องจากกฎหมายออกปี 49 ถ้าครบ 5 ปี ก็ต้องรอปี 2554 นั้นแหล่ะครับ )

  จบข่าว....
  โดย - ขงเบ้งคีย์บอร์ด - วันที่ 15 มกราคม 2553 เวลา 14:48

   

   

  ผู้ผลิต ป้ายความปลอดภัย safety signs
  บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด
  http://www.tasgd.comโทร 0-2277-0137-40 แฟกซ์ 0-
  2277-0150 เป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Safety
  Sign ) ป้ายจราจร ( Traffic Sign ) และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร เช่น

  - ป้ายแสดงความปลอดภัย ( Safety ) - ป้ายเครื่องหมายจราจร

  - ป้ายทางหนีไฟชนิดเรื่องแสง - ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน

  - แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจรสะท้อนแสง - เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง

  - กระจกโค้งรอบทิศทาง - ยูโรเทป

  - หมุดแบ่งเลนสะท้อนแสง -ผลิตภัณฑ์ เพื่อชีวอนามัย ( ถังขยะ ) ฯลฯ

   

  02-277-0137-40   แฟกซ์. 02-277-0150

  โดย - www.tasgd.com - วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15:40

  ถ้าผู้หญิงจะเรียนเปนจป. ได้รึป่วคะ ดิฉันเห็นมีแต่คุณผู้ชายทั้งนั้นเลย
  โดย - peipei - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 21:35

  เรียนจบศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษสื่อสารธุระกิจ มีทางที่จะเรียนเปน จปว. ได้ไหมครับ
  โดย - Hung - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 19:48

   จบสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อยากเรียนต่อต้องทำยังไง อยากเรียน
  โดย - สบ. - วันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10:25

  ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)-ปกติ
  สามารถเทียบโอนหลักสูตรและประสบการณ์ทำงานได้
  โดย - จป. น้อยๆ - วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 17:27

   

  รับ สมัคร จป.วิชาชีพ
  -
  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  บริษัท เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด(โรงแป้ง)
  129 .1 .หนองหัวแรต .หนองบุญมาก
  .นครราชสีมา 30410
  โทร : 08-7877-0404(อาร์ท)
  ติดต่อฝ่ายบุคคล

  โดย - อาร์ท - วันที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 15:19

  จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ความปลอดภัย Safety Equipment
  บริษัท สยาม เซฟตี้ พลัส จำกัด เราเป็นตัวแทน จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากาก รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆ มากกว่า 1500 รายการ ดูรายละเอียด อุปกรณ์เซฟตี้ www.siamsafetyplus.com
  โดย - siamsafetyplus - วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 10:54

  ตอนนี้กำลังเรียนด้านนี้อยู่ แต่ยังงงกับหลักสูตร เครียดมาก(ราชภัฏนครสวรรค์)
  โดย - tanyamas - วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 19:39

  เป็นจป.แต่ไม่ได้อบรมเพิ่มเติม 42 ชม. ได้หรือเปล่า และผิดกฎหมายหรือไม่
  โดย - แก่นแก้ว - วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 22:20

  รับ สมัคร จป.วิชาชีพ
  -
  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  บริษัท ออลล่า จำกัด
  บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
  081-8275540
  โดย - HR - วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 10:34

   
  บริษัท LYI ต้องการรับสมัคร จป.วิชาชีพ  (ด่วน) 
   
  คุณสมบัติ
        - เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 33 ปี
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จปว. 42ช.ม.

                                                      ติดต่อได้ที่
                                      บริษัท แอล.วาย. อินดัสตรีส์ จำกัด
                         เลขที่ 124 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
                                                  กทม. 10510                    
                                    
    ติดต่อฝ่ายบุคคล : คุณ อารยา รองเดช เจ้าหน้าที่สรรหา
         โทร.0-2517-0768 ต่อ 112
  โดย - LY Industries - วันที่ 13 สิงหาคม 2553 เวลา 15:46

   
  บริษัท เอ็มไพร์ สตีล จำกัด ต้องการรับสมัคร จป.วิชาชีพ  (ด่วน) 
   
  คุณสมบัติ
        - เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 - 37 ปี
        - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จปว. 42ช.ม.

                                                      ติดต่อได้ที่
                                      บริษัท เอ็มไพร์  สตีล จำกัด
               เลขที่ 177  ม.16   ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ สาย331  ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม  
                                                 ชลบุรี  20140                    
                                    
    ติดต่อฝ่ายบุคคล : คุณ จุฑารัตน์  สงคราม(ฝ่ายบุคคล)
         โทร.038-474005-8 ต่อ 211  ,085-826-1711
  โดย - จุฑารัตน์ - วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 16:35

   ผมเรียนจบปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้ว และมาเรียนต่อหลักสูตร ป.อป. จาก มสธ. ปัจจุบันพึ่งจบในเทอม 2/2552 หมาดๆ วอนถามผู้รู้ ว่า หลักสูตรที่กระผมจบมา จะเทียบเท่ากับ จป.ระดับใดครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบเมล์จะเป็นพระคุณครับ nott_bangklan@hotmail.co.th ด้วยคร้าบ
  โดย - วิชญะ - วันที่ 25 กันยายน 2553 เวลา 18:31

   สวัสดี ครับ
  กระผมเรียนจบปริญญาตรีมาแล้ว และมาลงเรียนหลักสูตร ป.อป. 1 ปี จาก มสธ. ปัจจุบันพึ่งจะจบในเทอม 2/2552 วอนสอบถาม ว่า หลักสูตรดังกล่าวนี้ จะเทียบเท่าได้กับ จป.เทคนิคขั้นสูงหรือไม่ ขอขอบคุณครับ
  โดย - nottbangklan - วันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 21:07

  สวัสดี ครับ
          ก่อนอื่นขออ้างถึงข้อความที่คุณขงเบ้งตาบอด เอ๊ย คีย์บอร์ด ที่ได้ลงข้อความวันที่ 15 มกราคม 2553 นั้น อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนิดนึง ที่บอกว่า จป.เทคนิคขั้นสูงนั้น สามารถดูแลคนงานในสถานประกอบกิจการได้ จำนวน 500 คนนั้น ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เดี๋ยวพี่น้อง จะสับสน ซึ่งที่ถูกต้องคือ ดูแลคนงานได้ไม่เกิน 99 คน ครับพี่น้อง นะครับ คุณขงเบ้งตาบอด 
                                                                                     
                                                                                     ขอบคุณครับ
  โดย - วิชญะ - วันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 19:01

   ประกาศนียบัตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นได้แค่ จป เทคนิคขั้นสูง เป็น จป วิชาชีพ

  ไม่ได้ ต้องเรียนหลักสูตรและสถาบันตามที่ได้โพสไว้เท่านั้น

  เรียน จป วิชาชีพแล้วไม่ต้องไปอบรมอะไรอีก การอบรมมีไว้สำหรับ จป  รุ่นเก่าที่ได้เคยผ่านการ

  อบรมก่อนปี 2549 เท่านั้น

  จป มสธ สมัครได้ทุกวุฒิที่ กพ รับรอง

  โดย - joe se-ku - วันที่ 3 ตุลาคม 2553 เวลา 20:19

  รับสมัคร จป.วิชาชีพ
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือผ่านการอบรม จปว.42 ช.ม.

  ส่งเอกสารสมัครได้ที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด
  42 ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

  ติดต่อฝ่ายบุคคล : คุณสุนันทิกา คำภา 
                โทร :  076-584000
  โดย - เคโระ - วันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 17:12

  รับสมัคร : Safety Officer
  -
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สา่ขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
  - อายุ 24-28 ปี
  -ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

  ส่งเอกสารสมัครงาน : บ.วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จก.
  88/88 ม. 9 ซ.พิกุลทอง ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  e-mail : hr@yss.co.th
  www.yss.co.th
  ติดต่อ: คุณวลัยพร
  โทร.02-7638600 ต่อ 101 หรือ 089-1153800
  โดย - yss - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10:46

  -วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัยวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สา่ขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - อายุ 22ปี ขึ้นไป
  ส่งเอกสารสมัครงาน : บริษัทก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง 13/11 หมู่7 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  12120     
  e-mail info@gkc.co.th 
  ติดต่อคุณเคย์ 
  โทร.02-9027933-5,02-9865263-8
  จากคุณ - เคย์ - เขียนเมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน 2553 เวลา 17:30 น.
  โดย - สายชล มั่นมาตย์ - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17:21

  รับสมัคร  เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ  ด่วนมาก
  โดย - PK ลาเท็กซ์ - วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 10:09

   รับ สมัคร จป.วิชาชีพ    (ต้องการด่วน)
      -วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จปว.42ช.ม. 
                                      บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด
                      47/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
                                     โทร : 02-939-0635ถึง41 ติดต่อคุณนันท์ธิชา เชื้อสาย
  ประกาศ วันที่ 23 ธ.ค. 2553
  โดย - นันท์ธิชา - วันที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 10:39

  อยากเรียน จป แต่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหน ช้วยแนะนำที
  โดย - ประยงค์ - วันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 6:11

  ผมเรียนจบ ปวส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ แล้วอยากเรียนต่อ จป จะต้องทำยังงัยบ้างครับ
  โดย - ปรีดา นคะรังสุ - วันที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 8:29

   คือ อยากเรียน ป.โท สาขานี้ได้ไหม 

  เรียน  ป.ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์มา

  แล้วมหาลัยไหน รับ ป.โท สาขานี้บ้าง อยากเรียน
  โดย - กฤติยาภรณ์ - วันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 10:40

  อยากสอบถามว่า มสธ ปี 54 ยังเปิดรับ หลักสูตร อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อยู่มั๊ยค่ะ
  ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  โดย - ปราณี - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12:42

   

   บริษัท วี พี ไฟร์ อีควิปเม้นท์  จำกัด    

  V P FIRE EQUIPMENT CO.,LTD.

  549/205 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทมฯ 10700

  TEL : 034-395495,083-7738404 

  FAX : 0-2864-4850

  E-mail: pascha_v@hotmail.com

  website: http://vpfire.plazathai.com

  website:http://vpfire.com 

  ผู้นำ เข้า ผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง

  อุปกรณ์เซฟตี้ กู้ภัย และอุปกรณ์จราจร ทุกชนิด

  รับเติมถังน้ำยาเคมีแห้ง และ CO2

  จำหน่ายผงเคมีสำหรับเติมถังดับเพลิงเคมีแห้ง

  ซ่อมรถดับเพลิง ซ่อมปั้มน้ำดับเพลิง

  ซ่อมอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด                                                          

  ยินดีรับตัว แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

  บริการรับสอนดับเพลิงขั้นต้นและอพยบหนีไฟ ดับเพลิงขั้นสูง

  พร้อมหนังสือรับรอง โดยผู้ชำนาญการ

   

  โดย - www.vpfire.com - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:21

  บริษัทรับสมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ด่วน)
  คุณสมบัตร
    เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
    ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีความละเอียดรอบคอบ
  วิธีการสมัคร
 • ส่งทาง E-Mail : personnel@saleeind.com
 • ส่งจดหมายมาสมัครที่ 18 หมู่ 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • กรุณาส่งประวัติการทำงานของท่านมาอย่างละเอียด
 • ติดต่อ
  Khun Chalarin Sinta
  บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  18 หมู่ 10  ตำบลคลองสี่  อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี  12120
  โทร : 0-2529-5968-99
  แฟกซ์ : 0-2529-5959
  Email : personnel@saleeind.com
  Website : www.saleeind.com
  โดย - www.saleeind.co - วันที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 10:11

  รับสมัครตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ด่วนมาก)
  คุณสมบัตร
  +  เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
  +  ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  +  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  +  มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  +  มีความละเอียดรอบคอบ
  +  ภาษาอังกฤษดี
  +  คอมพิวเตอร์ดี
  วิธีการสมัคร
 • ส่งทาง E-Mail : sarunya@cei.co.th
 • ส่งจดหมายมาสมัครที่ 45 หมู่ 12 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.ธนู  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 
 • ติดต่อ
  คุณศรัญญา จิตรธนากูล
  บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
  45 หมู่ 12  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู  อำเภออุทัย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210
  โทร : 035-226-280-0
  แฟกซ์ : 035-226-710
  Email : sarunya@cei.co.th
  Website : www.cei.co.th
  โดย - ศรัญญา - วันที่ 18 เมษายน 2554 เวลา 22:13

   เรียนจบ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีงานทำ100%ไหมคับ ตอนนี้เรียนอยู่ ปี1              ม.วลัยลักษณ์
  โดย - ชัชวาล ชัยศิริ - วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 20:42

   1. จบชีวอานามัย 4 ปี หรือ จป.วิชาชีพ 180 ชั่วโมง และ 42 ชั่วโมง ตามกฏกระทรวงฯ
  2. เพศชายหรือหญิงได้ขอให้ชอบงานก่อสร้างไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีคนสอนงานให้)

  3. มีความขยัน สู้งาน และ ชอบทำงานกลางแจ้ง และ ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา
  4. เงินเดือนเหมารวม (15000-20000 / ด ) ไม่มีโอทีมีที่พักให้มีรถรับส่งให้หยุดวันอาทิตย์ทำงาน จ-ส
  5. เป็นลูกจ้างประจำย้ายตามโครงการต่างๆของบริษัทฯ
   
  สนใจติดต่อกลับและส่งประวัติการทำงานมาที่ คุณ สหรัฐ พี่โต อีเมล์
   tonthai_@ hotmail.com หรือ Saharat.tor@connols.co.th  โทร 081-5369567
  โดย - บริษัทไววา - วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 15:27

  บริษัท TBSP ในเครือSCG รับสมัคร จป. หลายตำแหน่ง

  เงินเดือนเริ่มต้น 22,000
  คุณสมบัติ วุฒิป.ตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7

   

  สัมภาษณ์+ทำงานที่สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ

   

  สนใจส่ง Resume, Transcript มาที่ thanya_w@tbsp.co.th

  ด่วนมากกก!!!!

  อยากรู้จักบริษัทไปที่ www.tbsp.co.th

  โดย - ฝ่ายบุคคล TBSP - วันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 12:06

  บริษัท วินสตาร์ จำกัด 53/17-19 ม.3 ต.ตลาดจินดา
  อ. สามพราน จ.นครปฐม
  รับสมัคร จป.วิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
  ด่วน!
  ติดต่อ ราเชนทร์ 089-6713672
  โดย - ราเชนทร์ - วันที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 13:00

  ดิฉันอยากทราบว่า โรงพยาบาลไหนบ้างที่รับ สาขาอาชีวอนามัยแล้วความปลอดภัยคะ
  โดย - นักศึกษา - วันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 16:44

  รับสมัคร จป.วิชาชีพ ด่วน ......
  สมัครได้ที่ บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
  3 ซอยเทียนทะเล19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
  เขตบางขุนเทียน กทม.
  โทร 02-8972321-2 ต่อ161-163
  คุณศศิวรรณ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
  โดย - บุคคล แลมป์ตั้น - วันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 16:38

  เรียนจบปวส.คอมฯ สามารถเรียนต่อสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร 2 ปี ของ มสธ.ได้ไหมคะ
  โดย - ธิดา - วันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 15:53

  เรียนได้ แต่หลักสูตรสองปี ของ มสธ. ไม่มีแล้ว ปี 2555 จะปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี รับ วุฒิ ม.6 ส่วนจบ ปวส. ป.ตรี มาก็ระยะเวลาเรียนแล้วแต่วุฒิ อาจจะ 3-3ปี ครึ่ง  ต้องดูระเบียบการออกมา
  โดย - ohm - วันที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 12:47

  เรียนได้ แต่หลักสูตรสองปี ของ มสธ. ไม่มีแล้ว ปี 2555 จะปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี รับ วุฒิ ม.6 ส่วนจบ ปวส. ป.ตรี มาก็ระยะเวลาเรียนแล้วแต่วุฒิ อาจจะ 3-3ปี ครึ่ง  ต้องดูระเบียบการออกมา
  โดย - ohm - วันที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 12:51

  เรียนได้ แต่หลักสูตรสองปี ของ มสธ. ไม่มีแล้ว ปี 2555 จะปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี รับ วุฒิ ม.6 ส่วนจบ ปวส. ป.ตรี มาก็ระยะเวลาเรียนแล้วแต่วุฒิ อาจจะ 3-3ปี ครึ่ง  ต้องดูระเบียบการออกมา
  โดย - ohm - วันที่ 11 ธันวาคม 2554 เวลา 12:55

  ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก  TAS ผู้ผลิตป้ายความปลอดภัยทุกรูปแบบค่ะ

     ผู้ผลิต ป้ายความปลอดภัย safety signs
  บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด 
  http://www.tasgd.com  โทร 0-2-277-0137-40

  แฟกซ์ 02-277-0150 เป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

  ( Safety Sign ) ป้ายจราจร ( Traffic Sign ) และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร เช่น
  - ป้ายความปลอดภัย ( Safety ) – ป้ายเครื่องหมายจราจร – ป้ายสถิติ ความปลอดภัย

   - ป้ายในโรงงานอุตสาหกรรม - และป้ายในรูปแบบต่างๆ ป้ายงานสั่งทำ ฯลฯ

  - ป้ายทางหนีไฟชนิดเรื่องแสง - ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน

  - แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจรสะท้อนแสง - เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง

  - กระจกโค้งรอบทิศทาง - ยูโรเทป

  - หมุดแบ่งเลนสะท้อนแสง -ผลิตภัณฑ์ เพื่อชีวอนามัย ( ถังขยะ )

   

  - แขนกั้นรถแบบธรรมดา (ไม้กระดก) มีหลายรูปแบบให้เลือกมากมาย ทั้งแบบแขนตรงและแขนที่พับได้

      เหมาะสำหรับ อาคารที่จอดรถ คอนโด หรือ อาคารสำนักงาน ฯลฯ

   

  ติดต่อ 022770137-40 #11

  โดย - ผู้ผลิตป้ายความ - วันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 15:11

  เรียนมหาลัยเวสเทิร์น  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยความปลอดภัยรองรับรึเปล่า  สามารถเป็น จป หรือไม่ครับ
  โดย - เซฟตี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 12:20

  เรียนมหาลัยเวสเทิร์น  คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาชีวอนามัยความปลอดภัยรองรับรึเปล่า  สามารถเป็น จป หรือไม่ครับ
  โดย - เซฟตี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 12:23

  อย่าเรียนเลย ม. เอกชนเปิดใหม่
  สู้เรียน มสธ. ยังดีกว่า จป. รุ่นพี่ที่จบไป จาก มสธ. หลายรุ่น มากนับไม่ถ้วน เปิดมานาน พอๆ กับ ม.มหิดล เรียนมสธ จบได้ถือว่ามีคุณภาพไม่แพ้ ม.อื่นๆ

  โดย - จป มสธ - วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 20:18

            -รับตรวจสอบ    เครนโรงงาน   เครนขาสูง   เครนก่อสร้าง  รอก ลิฟต์ รถเครนทุกชนิด 

  รถเฮี้ยบ  พร้อมเอกเอกสาร ค ป.1 , 2 โดยทีมวิศวกรเครื่องกล

   

         - รับLoad Test ( ทดสอบน้ำหนัก 100%ตามประกาศกรมฯ ฉบับล่าสุด) เครนโรงงาน   เครนขาสูง  รอกทุกประเภท   ลิฟต์บรรทุกสินค้าและลิฟต์โดยสาร รถเครน   รถเฮี้ยบเครน พร้อมเอกเอกสารรับรองความปลอดภัยแบบใหม่  โดยทีมวิศวกรเครื่องกล 

   

        พร้อมแนบภาพวิศวกรที่ตรวจสอบ ในเอกสาร  คป. ตามกฎหมายกำหนด  

   

         

     - รับตรวจสอบและทดสอบ หม้อไอน้ำ  หม้อต้มอุตสาหกรรม ถังแรงดัน  

   

    - รับตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบทำความเย็นทุกชนิด โรงงานน้ำแข็ง  ระบบห้องเย็น

   

   

                สอบถามราคาและผลงานได้ก่อนตัดสินใจ                                

   

                ข้อแนะนำ : ควรตรวจโดยวิศวกรที่ลงนามในเอกสารรับรองความปลอดภัย 

   

   

  ข้อแนะนำ : เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ควรตรวจสอบด้วยตัววิศวกรเองพร้อมลงนามในเอกสารรับรองโดยวิศวกรที่ทำการตรวจเท่านั้น   กฎหมายใหม่ต้องแนบภาพวิศวกรขณะตรวจในเอกสาร คป. ทุกชนิด

  ติดต่อ...ฝ่ายการตลาด หรือ คุณวีระชัย  บุญลับ
  ฝ่ายวิศวกรรมและตรวจรับรองความปลอดภัย
  โกลบอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
  99/52 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง
  อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000 
  โทร. 081-349-7325 , 089-445-8494 
  แฟกช์/โทร 02-903-4272    

  weerachai_engineering@hotmail.com

  GB_engineering@hotmail.com    

  โดย - โกลบอลฯ - วันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 9:59

  รับสมัคร จป.วิชาชีพ


  ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหรือ จบสาขาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ


  บริษัทเฟิรสท์ แคน ฟูด (ไทย) จำกัด


  ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130


  โทร 032-254984-5  และ 032346576


  สวัสดิการ : บ้านพัก อาหาร ท่องเที่ยวประจำปี ปีใหม่  และอื่น ๆ


  อัตราจ้าง : ตามที่ตกลงกัน


  ขอบคุณค่ะ ยินดีต้อนรับผู้ที่จะมาร่วมงานกับเราค่ะ
  โดย - chanidapa - วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 10:57

  บริษัท พี เอส เมททอลเวอกส์ จำกัด P.S. Metal Works Co., Ltd. 
  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตท่อทองเหลือง และท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ ยี่ห้อ Bright Tube 
  มีความประสงค์จะรับบุคคลากรเข้าร่วมงานดังนี้ 

  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง 
  1. เพศหญิง 
  2. ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 ตำแหน่งและ มีนบุรี 1 ตำแหน่ง 
  3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 

  *** สนใจส่ง Resume + Transcript มาที่ thitima@psmetalwk.com ด่วนค่ะ *** เพื่อนัดสัมภาษณ์ 

  บริษัท พี เอส เมททอลเวอกส์ จำกัด 
  307-9 ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500 
  โทร. 02 639 0155-6 
  website:: http://www.psmetalwk.com 
  e-mail:: thitima@psmetalwk.com 
  ติดต่อ คุณธิติมา
  โดย - ธิติมา - วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 14:26

  ตอนนี้เรียนอยู่ปี4ค่ะกำลังหาที่ฝึกงาน เครียดมาก ไม่ทราบว่ามีรับนักศึกษาฝึกงานไหมคะ แล้วมีเป็นฝึกงานในโรงพยาบาลไหมคะ  ในเขต กทมคะ
  โดย - นานา - วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 20:25

  รับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

  บริษัท อุตสาหกรรมกล่องสยาม
  เป็นบริษัท ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
  สถานที่ตั้ง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  มีสวัสดิการดี

  คุณสมบัติ
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. หรือ ผ่านการอบรม จนได้เป็นเจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
  4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  หากสนใจ กรุณาติดต่อ คุณเกศสุดา หมายเลขโทรศัพท์
  035-294090 ต่อ 163 หรือ ketsuda_p@siamcarton.com
  โดย - เกศสุดา - วันที่ 6 ตุลาคม 2555 เวลา 13:20

  บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด บริษัททำเกี่ยวกับท่าเทียบเรือเอกชน ขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ
  ต้องการรับสมัคร ผู้จัดการความปลอดภัยฯ คุณวุฒิ ป.ตรี
  จป.วิชาชีพ ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
  สนใจติดต่อ 027544501-9 ต่อ 124 สกุลณา การบุคคล
  โดย - สกุลณา - วันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 16:43

         บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
                 ต้องการรับสมัคร จป.วิชาชีพ
                  เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
                   วุฒิ วท.บ.อาชีวอนามัยฯ
  บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 27 ม.10 ต.บางหญ้าแพรก
  ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทร.02-7544617  ต่อ 224  คุณมาลัย
  โดย - BSI - วันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 9:35

  บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด ต้องการบุคคลที่จบ จป.ด่วนมากๆๆ
  โดย - ท่าเรือราชาเฟอร - วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 15:20

  ป้ายความปลอดภัย safety signs รวบรวมมาไว้ที่นี้แล้วค่ะ!

  ผู้ผลิต ป้ายความปลอดภัย safety signs
  บริษัท ที เอ เอส กราฟฟิค ดีไซน จำกัด
  http://www.tasgd.comโทร 0-2277-0137-40 แฟกซ์ 0-
  2277-0150 เป็นผู้ผลิตป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ( Safety
  Sign ) ป้ายจราจร ( Traffic Sign ) และจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อการจราจร เช่น

  - ป้ายแสดงความปลอดภัย ( Safety ) - ป้ายเครื่องหมายจราจร

  - ป้ายทางหนีไฟชนิดเรื่องแสง - ป้ายกล่องไฟและตู้ไฟฉุกเฉิน

  - แผงกั้นจราจร และกรวยยางจราจรสะท้อนแสง - เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง

  - กระจกโค้งรอบทิศทาง - ยูโรเทป

  - หมุดแบ่งเลนสะท้อนแสง -ผลิตภัณฑ์ เพื่อชีวอนามัย ( ถังขยะ ) ฯลฯ

  โทร.02-2770137-40    แฟกซ์.02-2770150

  โดย - www.tasgd.com - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:17

  รับ สมัคร จป.วิชาชีพ    
      -วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จปว.42ช.ม.
  ติดต่อ
  บริษัท เอส.พี.ดับบลิวซันไชน์ จำกัด
  111 ม. ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
  ค่าแรงตามตกลง
  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
  02-961-6686
  ติดต่อฝ่ายบุคคล
  โดย - ผึ้ง - วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:57

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  Link preesent
  เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
  การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
  ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
  ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
  Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
  เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
  ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
  แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
  เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
  จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
  สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
  สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี
  TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
  ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
  อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
  สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
  พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
  Multi Channel by KFC
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  แจกนำ้หอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
  “โทนี่” บริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยลูกคีเมีย NineEntertain Official
  แม่ชีใหญ่077 ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ yutoo1234
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หัวติดรั้ว แกล้งคน สุดฮา แกล้งคน สุดฮา
  นกขุนทองพูดเก่งจิงๆนะ paepdd
  "ชนชั้นกลาง" ในอาเซียนต้องการอะไร
  กสทช. เข้าช่วยเหลือกรณีมือถือระเบิดขณะชาร์จแบต เตือนประชาชนหากเกิดเหตุรีบแจ้ง
  10 ข่าวเด่นประจำวัน 5 กุมภาพันธ์ 2559 Thai Hot News
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่5ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  รวมโจร ดวงตก นนท์ ธวัฒิชัย (credit) ......
  ทำหัวแร้งบัดกรีจากไฟแชค sawat bunketkajorn
  "กอบกาญจน์"สั่งการปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชี้แจงข้อเท็จจริงเร่งด่วน
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบ
  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม หน.ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
  ผลสำรวจระบุ 40%ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
  วอนช่วยเหลืออดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยพิการไร้ที่พึ่ง TNN 24
  คับข่าว ครบประเด็น Thu พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตอน 1 HD NewsThai19 และทีวีช่อง9

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 265.6259ms