เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2637 คน
PON:D
แบ่งปันความรู้ เรื่องราว ข้อมูล และความรู้ต่างๆ
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • โทรศัพท์มือถือ อันตรายต่อระบบสมองจริงหรือ? (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ฝรั่งแช่บ๊วย ไม่ระวัง...ถึงตาย! (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โครงการทุนวิศวะช้างเผือกบูรพา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • คำเตือนสำหรับผู้ที่ติดรับตรงไปแล้ว โปรดระวัง O-NET (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงเรียนจ่าทหารเรือประกาศรับสมัคร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงเรียนจ่าอากาศประกาศรับสมัคร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สุดยอด 19 แหล่งท่องเที่ยว ภาคกลาง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • มงคลเสริมบารมี รับเทศกาลตรุษจีน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทำอย่างไร หากตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ว.วชิรเมธี ให้ข้อคิดหลักธรรมในเดือนแห่งความรัก (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ของขวัญปีใหม่ ....ทายใจผู้ให้ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิธีการเขียนผังงาน(Flowchart) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี Turbo c++ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เว็บลิงค์โปรแกรมภาษาซี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติและความเป็นมาของวันคริสต์มาส (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติและความเป็นมาของวันปีใหม่ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • รู้เท่าทันโรคที่มากับหน้าหนาว (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เทคนิคฝึกสมองให้ฉลาดอยู่เสมอ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <พฤศจิกายน 2557>
   
  44272829303112
  453456789
  4610111213141516
  4717181920212223
  4824252627282930
  491234567
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 15417
  • เฉพาะวันนี้ 6
  • ความคิดเห็น 1
  • จำนวนเรื่อง 23
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  โรงเรียนจ่าทหารเรือประกาศรับสมัคร
  1 กุมภาพันธ์ 2554 - 12:41:00

   โรงเรียนจ่าทหารเรือประกาศรับสมัคร

  กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ สมัครด้วย

  ตนเอง ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๕๐ สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๕๐

  กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้
  ๑. คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐)
  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๓) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๐ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๓๒)
  ๑.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  ๑.๔ ว่ายน้ำเป็น

  ๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
  ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดาของผู้ให้กำเนิด ( ปู่ - ย่า - ตา- ยาย)
  ๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ๒.๓ สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.๙)หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (สด.๘)
  ๒.๔ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างซึ่งกระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือผู้ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
  ๒.๕ สำเนาหนังสือรับรองความสามารถทางการกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่างโรงเรียน (ถ้ามี)
  ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๗ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๖ เดือน)

  ๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
  ๓.๑ ซื้อด้วยตัวเองตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๗๐ บาท ดังนี้
  ๓.๑.๑ จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล

  ๓.๑.๒ กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย
  ๓.๑.๓ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ

  ๓.๑.๔ จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ ๓
  ๓.๑.๕ จังหวัดสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง

  ๓.๑.๖ จังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง
  ๓.๑.๗ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต

  ๓.๑.๘ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสื่อสาร
  ๓.๑.๙ จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน อำเภอเมือง

  ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
  ๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ

  ๓.๑.๑๒ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
  ๓.๑.๑๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.๓ ภูเก็ต,ส.ทร.๕ สัตหีบ,ส.ทร.๑๔ พังงา)

  ๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๒๕ ธนวาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐.- บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นาวาโท บุญส่ง มุสิกะ ตู้ ปณจ.พุทธมลฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

  ๔. การรับสมัคร
  ๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  ๔.๒ สมัครด้วยตนอง
  ๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. ตามสถานที่ดังนี้

  - จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  - จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  - จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  - จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน
  - จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)

  - จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา
  ๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้
  - กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
  - จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

  ๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอื่น ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยา-ศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๗ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

  อ่านทั้งหมด: 1150, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  Active Administrator and chang password Win7 win8
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ2.(ดีโพลมา2672.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2671.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  2 นายพลตำรวจฉาวพัวพันอภิมหาบ่อน “พระราม 9-รัชดา”(ดีโพลมา2670.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รา
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2669.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ตำรวจสับขาหลอก ย่องคุม “พงศ์พัฒน์” และพวกที่เหลือฝากขังเรียบร้อย (ดีโพลมา2668.ร่วมกับสื่
  สกุ๊ปงานแถลงข่าววนาสินธุ์ (ดีโพลมา2667.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เที่ยวภูเก็ต ดำน้ำสิมิลัน
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2666.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2665.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หัวหลุดแฟมิลี่ - เต็มเรื่อง(ดีโพลมา2664.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2662.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  1ธค57
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2660.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เท่ง - อ่าง เถิดเทิง ฮา.... มาก(ดีโพลมา2658.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน).
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2657.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2656.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หนังตลกแอนนากวนส้วนเตียน(ดีโพลมา2655.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2654.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2653.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ขอเชิญร่วมทำข่าวโครงการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี (ดีโพลมา2652.ร่วมกับสื่อสยามข่
  รวมมุขเด็ดๆของน้าค่อม ชวนชื่น1-3(ดีโพลมา2651.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ทำงานผ่านเน็ต..100% 7วัน/100 ดอลล่าห์US.http://www.adams.ws
  หารายได้ผ่านเน็ต..ได้เงินจริงๆครับ...100$ /สัปดาห์เขาทำกันยังไง..
  เสน่ห์.. เมืองลาว
  โฮมสเตย์ บ้านสวนจินดา_ลำพูน
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2650.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2649.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หนังตลกถอนฟัน พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า (ดีโพลมา2649.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ซัว สะ ได .. อังกอร์!! ..มหาปราสาทนครวัด
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2648.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2647.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ฉากฮาฮา ยายสั่งมาใหญ่ (ดีโพลมา2646.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  การจัดแสดงคอนเสิร์ต “วนาสินธุ์”(ดีโพลมา2645.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2644.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2643.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  น้าค่อม ฟ้าใสใจชื่นบาน (ไมเกรน)(ดีโพลมา2642.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เที่ยวไต้หวัน ราคาสุดตลึง!! กับหลากหลายโปรแกรม ที่ท่านไม่ควรพลาด
  ติดตามอ่านข่าวรถใหม่
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2640.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2638.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ชื่นชมตำรวจซื้อหมวกกันน้อคให้(ดีโพลมา2637.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เพลงบรรเลงพิณจีนสิริมงคล (ดีโพลมา2637.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  (ดีโพลมา2636)งานมอบถ้วยรางวัลของ ไทยซัมซุงประกันชีวิต
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว (ดีโพลมา2635.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2634.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ตลกแก๊ง 3ช่าปะทะโย่งเชิญยิ้ม 2/3 (ดีโพลมา2633.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2632.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2631.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  งานแถลงข่าวโครงการกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ(ดีโพลมา2630)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 31.2ms