เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 6826 คน
PON:D
แบ่งปันความรู้ เรื่องราว ข้อมูล และความรู้ต่างๆ
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • โทรศัพท์มือถือ อันตรายต่อระบบสมองจริงหรือ? (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ฝรั่งแช่บ๊วย ไม่ระวัง...ถึงตาย! (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โครงการทุนวิศวะช้างเผือกบูรพา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • คำเตือนสำหรับผู้ที่ติดรับตรงไปแล้ว โปรดระวัง O-NET (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงเรียนจ่าทหารเรือประกาศรับสมัคร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงเรียนจ่าอากาศประกาศรับสมัคร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สุดยอด 19 แหล่งท่องเที่ยว ภาคกลาง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • มงคลเสริมบารมี รับเทศกาลตรุษจีน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดอยอ่างขาง ชมดอกไม้เมืองหนาว (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทำอย่างไร หากตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ว.วชิรเมธี ให้ข้อคิดหลักธรรมในเดือนแห่งความรัก (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ของขวัญปีใหม่ ....ทายใจผู้ให้ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิธีการเขียนผังงาน(Flowchart) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี Turbo c++ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เว็บลิงค์โปรแกรมภาษาซี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติและความเป็นมาของวันคริสต์มาส (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติและความเป็นมาของวันปีใหม่ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • รู้เท่าทันโรคที่มากับหน้าหนาว (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เทคนิคฝึกสมองให้ฉลาดอยู่เสมอ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <พฤศจิกายน 2558>
   
  442627282930311
  452345678
  469101112131415
  4716171819202122
  4823242526272829
  4930123456
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 18236
  • เฉพาะวันนี้ 3
  • ความคิดเห็น 1
  • จำนวนเรื่อง 23
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  โรงเรียนจ่าทหารเรือประกาศรับสมัคร
  1 กุมภาพันธ์ 2554 - 12:41:00

   โรงเรียนจ่าทหารเรือประกาศรับสมัคร

  กองทัพเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ สมัครด้วย

  ตนเอง ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๕๐ สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๕๐

  กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้
  ๑. คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการและวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐)
  ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๓) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๐ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ - พ.ศ.๒๕๓๒)
  ๑.๓ มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  ๑.๔ ว่ายน้ำเป็น

  ๒. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
  ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดาของผู้ให้กำเนิด ( ปู่ - ย่า - ตา- ยาย)
  ๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ๒.๓ สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.๙)หรือสำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (สด.๘)
  ๒.๔ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างซึ่งกระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือสงครามหรือมีการปราบปรามการจลาจลหรือระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีสิทธิ์ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือผู้ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำนาญพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการหรือลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)
  ๒.๕ สำเนาหนังสือรับรองความสามารถทางการกีฬาที่แสดงว่าเป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาระหว่างโรงเรียน (ถ้ามี)
  ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๗ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในครั้งเดียวกันและไม่เกิน ๖ เดือน)

  ๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
  ๓.๑ ซื้อด้วยตัวเองตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๗๐ บาท ดังนี้
  ๓.๑.๑ จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล

  ๓.๑.๒ กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย
  ๓.๑.๓ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ

  ๓.๑.๔ จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ ๓
  ๓.๑.๕ จังหวัดสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง

  ๓.๑.๖ จังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง
  ๓.๑.๗ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต

  ๓.๑.๘ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสื่อสาร
  ๓.๑.๙ จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน อำเภอเมือง

  ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
  ๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ

  ๓.๑.๑๒ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
  ๓.๑.๑๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (ส.ทร.๓ ภูเก็ต,ส.ทร.๕ สัตหีบ,ส.ทร.๑๔ พังงา)

  ๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๒๕ ธนวาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ ๑๐๐.- บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นาวาโท บุญส่ง มุสิกะ ตู้ ปณจ.พุทธมลฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

  ๔. การรับสมัคร
  ๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  ๔.๒ สมัครด้วยตนอง
  ๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. ตามสถานที่ดังนี้

  - จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  - จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  - จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

  - จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน
  - จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน)

  - จังหวัดสงขลา สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา
  ๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้
  - กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ นันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
  - จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

  ๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และอื่น ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยา-ศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๗ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ , ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

  อ่านทั้งหมด: 1352, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  พบจม สาวอุดรฯ ส่งขอความช่วยเหลือถูกขังบนเรือ | 27 พฤศจิกายน 2558 ยกทัพข่าวเช้า
  แกล้งคน - ซอมบี้ร้อยกว่าตัว (มาเยอะขนาดนี้เป็นผมก็วิ่ง) รวมคลิป แกล้งคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่27พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  คลิปไม่ได้ออกอากาศ ผีเข้าแขกรับเชิญ (ริว สื่อสารกับวิญญาณ) WorkpointOfficial
  ท้าพิสูจน์ ผู้หญิงโกงความตาย 'เจน ญาณทิพย์' thairath
  คู่มือ ฉบับ!!รับมือไข้เลือดออก ที่ “คลินิกจุฬาคิดส์คลับ”
  รับสกรีนสินค้า สกรีนสินค้าพรีเมี่ยม ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคที่มากับความอ้วน
  รวมคลิปช่วยสัตว์ ที่คนดูเป็นสิบล้าน Chao Hola
  คลิปแกล้งคน ตอน คุณยายนั่งทับตะปู Zin AHot'z
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  ตุ้ยx-ray 1.mp4 voravich tui
  แม่ชีใหญ่093 ได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า yutoo1234
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดบริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี!!
  ขอเชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” ครั้งที่ ๓
  เรียนเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษOPARTY live in Bangkok
  Dcleanfood.com : กินเค็ม สาเหตุของความดันและโรคไต
  Breaking medee News ทหารช่วยเหลือประชาชน หลังน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าสั่งต่อค้นหาคนหาย medee
  แกล้งคนสุดฮา ตอน Time Machine แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  kontatip.net อ.ตุ้ย เอ็กซเรย์ ออกรายการ CLUB7 kontatipnet
  แม่ชีใหญ่091 ทำไมความจำสั้น yutoo1234
  ทุนไทยกว้านซื้อกิจการในอาเซียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
  Dcleanfood.com : น้ำมันหมู ไม่อันตรายอย่างที่คิด
  เปิดใจแพทย์เจ้าของไข้ กับแนวทางการช่วยเหลือ "พริตตี้สาวอกเน่า"
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หุ่นยนต์ก็เจ็บเป็น แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เทศกาลสุดแปลก เทศกาลแห่องคชาติยักษ์ Olan_channel
  10 เทศกาลสุดแปลกทั่วโลก Abdul Thaitube
  ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯรอบชิงชนะเลิศ
  เปเรซ ออกโรงหนุนหลัง ราฟา เป็นนายใหญ่ เรอัล มาดริด ต่อไป
  รับทำโครงเหล็ก โครงหลังคา สะดวกสร้าง
  Dcleanfood.com : ประโยชน์ของเนื้อปลาที่เราควรรู้
  สาววัย 21 ปี ขอความเป็นธรรม ถูกเจ้าหน้าที่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้จับของลับ ASTVManager VD
  คลิปแกล้งคน - นมวัวพุ่ง oh03wa2
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  Cosentino สุดยอดนักมายากลระดับโลก N Store
  24 คนแปลกที่เป็นที่สุดในโลก Hostdy
  สกรีนกระเป๋า รับสกรีนสินค้า ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : คุณค่าของเนื้อปลามีมากกว่าที่คุณคิด !!
  คลิปแกล้งคน - เตะไม่โดน VDO555.blogspot.com oh03wa2
  อินไซด์ยุติธรรม : 22 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)
  10 อันดับ คู่รัก สุดแปลก กับการแต่งงาน สุดประหลาด ที่สุดในโลก OKyouLIKEs
  สารคดีตำนานลับโลกตะลึง พีระมิด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก knowledge
  ผลงานของ"ชมรมนักข่าวช่วยสังคม"(ช่วยเหลือคุณ ยุทธชัย เฟื่องคำในด้านกฎหมาย)
  ผลงานของชมรมนักข่าวช่วยสังคม(ช่วยเหลือนายสากล ศรศักดา)
  Dcleanfood.com : อาหารต้านอาการความดันโลหิตสูง
  ผู้นำรุ่นใหม่เรียกร้องทั่วโลกช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ TNN 24
  คลิปแกล้งคน - ห้องน้ำหาย VDO555.blogspot.com oh03wa2
  อินไซด์ตำรวจ : 21 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 15.6249ms