เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 4327 คน
ครูเพชรเชียร ชาชุมพร
การเรียนการสอน
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 1 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทคัดย่อ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สาร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <ธันวาคม 2558>
   
  4930123456
  5078910111213
  5114151617181920
  5221222324252627
  5328293031123
  245678910
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 6288
  • เฉพาะวันนี้ 1
  • ความคิดเห็น 0
  • จำนวนเรื่อง 6
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  เอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 1
  23 มิถุนายน 2554 - 14:46:00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ชุดที่ 1

   

   

   

   

   

   

   

   

  ใบความรู้ที่ 1

  สารและสถานะของสาร

   

  สสาร  คือ  สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา  มีมวล  ต้องการที่อยู่  และสามารถสัมผัสได้ นักวิทยาศาสตร์ เรียกสสารที่รู้จักว่า  สาร

  สถานะของสาร

                  สารแบ่งออกเป็นสถานะออกเป็น  3  ประเภท ได้แก่

  1.              ของแข็ง (solid)  จะมีอนุภาคใกล้ชิดกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมมากทำให้สารคง

  รูปอยู่ได้โดยมีปริมาตรและรูปร่างคงที่แน่นอน

   

   

   

   

   

   

   


  2.              ของเหลว (liquid)   มีอนุภาคอยู่ใกล้กัน   มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง

  ทำให้ของเหลวมีรูปทรงไม่แน่นอนแต่มีปริมาตรแน่นอนมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคทำให้ของเหลวมีแรงตึงผิว

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  3.              แก๊ส  (gas)   จะมีอนุภาคอยู่ห่างกัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก จนอาจถือได้

  ว่าไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ทำให้ปริมาตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับขนาดภาชนะ    ที่ใส่  มีสมบัติฟุ้งกระจาย

                 

   

   

   

   

   

  การทำให้สารเปลี่ยนสถานะ  จะต้องใช้พลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับจะต้องการดูดพลังงานเข้าไปเพื่อทำลายแรงยึดเหนี่ยวของของแข็งให้อนุภาคเคลื่อนที่ออกจากกันกลายเป็นของเหลวและแก๊ส  เช่น การเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งเป็นน้ำ  และเป็นไอน้ำสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ว่าอนุภาคของสารที่เป็นของแข็ง เมื่อได้รับความร้อนมีพลังงานเพิ่มขึ้นอนุภาคจะสั่นจนแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคไม่สามารถยึดอนุภาคของสารไว้ที่ตำแหน่งเดิมได้อนุภาคของสารจึงเคลื่อนที่ออกห่างกันทำให้แรงยึดเหนี่ยวน้อยลงจนเกิดการเปลี่ยนสถานะ

  ของแข็ง

  ของเหลว

  แก๊ส

   

   

   


             

  การเปลี่ยนแปลงของสารจากสถานะของแข็งเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว อุณหภูมิขณะนั้นคงที่เรียกว่า จุดหลอมเหลว

                  การเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวกลายเป็นไอ  เรียกว่า การเดือด  อุณหภูมิขณะนั้นจะคงที่เรียกว่า จุดเดือด

  แก๊ส

  ของเหลว

  ของแข็ง

   

   


                 

   

  เมื่อสารเปลี่ยนสถานะจากแก๊สของเหลวจะต้องคายพลังงานออกมาจำนวนหนึ่งเพื่อทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กัน  เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันมากขึ้นตามลำดับ เช่น การที่ไอน้ำกลายเป็นน้ำ และเป็นน้ำแข็งจะต้องคายพลังงานความร้อน

  พลังงานในการเปลี่ยนสถานะ

  พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะ  คือ  พลังงานความร้อน  พลังงานความร้อนแบ่งออกเป็น

  1.  ดูดความร้อน        

  2.  คายความร้อน

  ข้อควรรู้          

  1.  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค                   ของแข็ง   >  ของเหลว  > แก๊ส

                                  2.  ถ้ามีการสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค            จะมีการคายพลังงาน

                                  3.  ถ้ามีการสลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค           จะมีการดูดพลังงาน

   

   

                                                                                  สร้าง                               คาย

                                                                                  สลาย                              ดูด

   

   

                  เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง  โมเลกุลจะมีพลังงานสูงขึ้น  ถ้าโมเลกุลมีพลังงานสูงกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล  สารนั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  เรียกอุณหภูมิ    จุดนี้ว่า 

  จุดหลอมเหลว 

                  เมื่อให้ความร้อนแก่ของเหลว  โมเลกุลจะมีพลังงานสูงขึ้นอีก  จนมีพลังงานมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากจนโมเลกุลหลุดออกจากกัน  ของเหลวจึงเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส  เรียกอุณหภูมิ ณ จุดนี้ว่า จุดเดือด  สารแต่ละชนิดมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ 

  การพิจารณาสถานะของสารจากจุดเดือดจุดหลอมเหลว

                  การพิจารณาสถานะของสารที่อุณหภูมิห้อง  (25  C)

                  สารใดมีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวต่ำกว่า  25  Cสารนั้นจะมีสถานะเป็นก๊าซ

                  สารใดมีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวสูงกว่า  25  Cสารนั้นจะมีสถานะเป็นของแข็ง

                  สารใดมีจุดเดือดสูงกว่า  25  C แต่จุดหลอมเหลวต่ำกว่า  25  Cสารนั้นจะมีสถานะเป็นของเหลว 

   

   


  ใบงานที่ 1

  การเปลี่ยนสถานะของสาร

   

  คำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกสารและจำแนกสารตามสถานะลงในตาราง  อย่างน้อย  10  อย่างพร้อมสรุป

  ชื่อสาร

  สถานะ

  ของแข็ง

  ของเหลว

  ก๊าซ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จากตารางสรุปได้ ดังนี้

  …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………

  แบบทดสอบ

   

  คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  1.  สารสถานะใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก

  ก.  แก๊ส                                  

                ข.  ของแข็ง                            

  ค.  ของเหลว

                ง.  ข้อ  1  และ  2  ถูกต้อง

  2.  เมื่อนำน้ำแข็งใส่บีกเกอร์  แล้วใช้แท่งแก้วคนเบาๆ  เมื่อน้ำแข็งยังหลอมเหลวไม่หมดอุณหภูมิจะเป็นอย่างไร

                  ก.  คงที่

  ข.  สูงขึ้น                                  

                ค.  เปลี่ยนแปลง

  ง.  เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ     

  3.  ความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งหลอมเหลวคือข้อใด

                ก.  ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ

                  ข.  ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอ

                  ค.  ความร้อนแฝงจำเพาะของการเปลี่ยนสถานะ

                 ง.  ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง     

  4.  ในขณะที่มีการหลอมเหลวจะมีความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ  ความร้อนนั้นคืออะไร

                  ก.  ความร้อนแฝงของการดูดน้ำ

                  ข.  ความร้อนแฝงของการคายน้ำ

                  ค.  ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว

                 ง.  ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ        

  5.  คุณสมบัติของสารเนื้อเดียว ข้อใดเป็นคุณสมบัติของสารเนื้อเดียว

                .  เป็นสารละลาย

                  .  เป็นสารประกอบ

                  .  ประกอบด้วยสารชนิดเดียวกัน

                .  ทุกส่วนมีสมบัติเหมือนกันหมด             

                

  6.  อุณหภูมิที่ของเหลวและของแข็งอยู่ในสถานะสมดุลกันเรียกว่า

  .  จุดสมดุล

  .  จุดเยือกแข็ง

  .  จุดหลอมเหลว

                .  จุดเดือดของสาร

  7.  พลังงานที่ใช้ในการทำไอโอดีนที่เป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส เรียกว่า

                  .  พลังงานการระเหิด

                  .  พลังงานการระเหย

                  .  พลังงานไอของสาร

                  .  พลังงานการหลอมเหลว            

  8.  เหตุใดจึงต้องจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่

                  .  เพราะช่วยให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น

                  .  เพราะสสารมีสมบัติแตกต่างกัน

                  .  เพราะสสารมีสมบัติบางชนิดคล้ายกัน

                  .  เพราะสสารแต่ละชนิดมีปฏิกิริยาต่างกัน

  9.  การแบ่งสารตามลักษณะเนื้อสารมีอะไรเป็นเกณฑ์

                  .  การนำไฟฟ้า

                  .  อัตราส่วนผสม

                  .  สมบัติทุกส่วนของสาร

                  .  ความสามารถในการละลาย

  10.  ข้อใดไม่เป็นวิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์

                  .  การตกผลึก

                  .  การละลายน้ำ

                  .  การกลั่นลำดับส่วน

                  .  การทำโครมาโทกราฟี

   


                 

   

   

   


            เฉลย

   

  เกณฑ์การให้คะแนน

                  1.  ข้อที่ตอบถูกให้              1              คะแนน

                  2.  ข้อที่ตอบผิดให้              0              คะแนน

   

   

  ข้อ

  คำตอบ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ชุดที่ 2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       ใบความรู้ที่ 2

       ธาตุ

   

             

                  มนุษย์พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของสารมาเป็นเวลานานจนในที่สุดจอห์นดอลตัน  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  ได้เสนอแนวคิดว่า  ถ้าแบ่งสสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุด  โดยแต่ละชิ้นยังคงสมบัติเดิมของสารนั้นไว้เรียกหน่วยย่อยที่สุดว่า  อะตอม

                  ถ้านำสสารชิ้นใดมาศึกษาสมบัติของแต่ละอะตอมแล้วปรากฏว่าเป็นอะตอมชนิดเดียวกันเรียกสสารชิ้นนั้นว่า  ธาตุ

          ธาตุ   คือ  สารประกอบด้วย   อะตอมชนิดเดียวกันไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้

  กลายเป็นอนุภาคที่ย่อยกว่านี้ด้วยวิธีการทางเคมี  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  เป็นต้น

  สมบัติของธาตุ

                  สมบัติของธาตุเป็นลักษณะเฉพาะของธาตุ   ธาตุต่างชนิดกันอาจมีสมบัติบางประการเหมือนกัน     ถ้าจัดธาตุที่มีสมบัติร่วมกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน สามารถจำแนกธาตุได้เป็น  3  กลุ่ม  คือ โลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ

                  โลหะ  เป็นธาตุที่มีมากที่สุด  ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็ง  ผิวมันวาว  นำไฟฟ้าได้ดี  มี   จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง  ยกเว้นธาตุที่มีสถานะเป็นของเหลว เช่น ปรอท มีจุดหลอมเหลวต่ำ โลหะส่วนใหญ่จะเกิดสนิมได้ง่าย  เช่น  เหล็ก  สังกะสี  โครเมียม เป็นต้น  บางชนิดผุกร่อนยาก  เช่น  ทองแดง  เงิน  เป็นต้น

                  อโลหะ  เป็นธาตุที่ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดหลอมเหลวต่ำ  ผิวไม่มีมันวาว  มีทั้งสถานะของแข็ง  เช่น ฟอสฟอรัส  คาร์บอน  กำมะถัน  ของเหลว  เช่น  โบรมีน  และ  แก๊ส  เช่น  ออกซิเจน  ไฮโดรเจน  ไนโตรเจน  คลอรีน เป็นต้น 

  กึ่งโลหะ  หมายถึง  ธาตุที่มีสมบัติทั้งโลหะและอโลหะ  เช่น  ธาตุซิลิคอน  มีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ  เช่น  นำไฟฟ้าได้  เป็นของแข็ง  เป็นมันวาวสีเงิน   จุดเดือดสูง  แต่เปราะแตกง่าย  คล้ายอโลหะ  โบรอน  เจอร์เมเนียม  สารหนู  พลวง  เทลลูเรียม  พอโลเนียม  และแอสทาทีน

   

   


                                                                           

                                              

                 

          สัญลักษณ์ของธาตุ  เนื่องจากธาตุมีอยู่หลายชนิด  จอห์น  ดอลตัน  จึงเสนอให้มีการใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แทนชื่อธาตุ  เช่น

      ‚            ħ

               เงิน                                             ทอง                                    ตะกั่ว

   

                   

         ทองแดง                               เหล็ก                                น้ำตาล

   

  ในปี  ..  2361  นักเคมีชาวสวีเดนชื่อ  จาคอบ  เบอร์ซีเลียส  (Jacob Berzlius)  เห็นว่าได้มีการค้นพบธาตุใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก  การใช้รูปภาพไม่สะดวก  จึงเสนอให้ใช้ตัวอักษรแทนชื่อธาตุ  เพื่อให้สะดวกและมีความเป็นสากลมากขึ้น ควรใช้อักษรตัวต้นในภาษาอังกฤษหรือละติน             เป็นสัญลักษณ์แทนอะตอมของธาตุ  เพื่อไม่ให้สัญลักษณ์ซ้ำกันให้ใช้อักษรตัวรองหรือตัวถัดไป       ควบกับอักษรตัวต้น  โดยเขียนตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักษรตัวต้น  และใช้อักษรตัวเล็กสำหรับตัวรอง

  หลักในการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ  มีดังนี้

  1.  ถ้าธาตุนั้นมีชื่อในภาษาละติน  ให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกในชื่อภาษาละตินมาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุนั้น  เช่น  ธาตุโพแตสเซียม  มีชื่อในภาษาละติน  คือ  Kalium  สัญลักษณ์ของธาตุ  คือ  K

                  2.  ถ้าธาตุนั้นไม่มีชื่อในภาษาละติน  ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ  โดยให้ใช้ชื่อตัวอักษรตัวแรกในชื่อภาษาอังกฤษมาเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุ  เช่น  ธาตุออกซิเจน  ไม่มีชื่อในภาษาละติน  แต่มีชื่อในภาษาอังกฤษ  คือ  Oxygen  สัญลักษณ์ของธาตุ  คือ  O

                  3.  กรณีที่ชื่อธาตุมีอักษรตัวแรกซ้ำกันกันธาตุอื่น  ให้ธาตุที่พบทีหลังเขียนสัญลักษณ์โดยใช้ตัวอักษรตัวแรกเขียนควบกับอักษรตัวถัดไปตัวใดตัวหนึ่งในชื่อธาตุนั้น  โดยให้อักษรตัวแรกเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  และอักษรตัวที่ตามมาเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก  เช่น  Calcium  พบทีหลัง  Carbon  ซึ่งธาตุทั้งสองมีตัวอักษรในชื่นธาตุซ้ำกัน  จึงเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ  Calcium  เป็น  Ca

  ตารางแสดงชื่อธาตุและสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิด

   

  ชื่อธาตุ

  ชื่อในภาษาอังกฤษ

  ชื่อในภาษาละติน

  สัญลักษณ์

  อะลูมิเนียม

  ทองคำ

  สังกะสี

  พลวง

  สารหนู

  แมงกานีส

  โซเดียม

  โพแทสเซียม

  แคลเซียม

  คาร์บอน

  ไนโตรเจน

  ออกซิเจน

  ไฮโดรเจน

  คลอรีน

  กำมะถัน

  ฟอสฟอรัส

  ไอโอดีน

  Aluminium

  Gold

  Zinc

  Antimony

  Arsenic

  Manganese

  Sodium

  Potassium

  Calcium

  Carbon

  Nitrogen

  Oxygen

  Hydrogen

  Chlorine

  Sulphur

  Phosphorus

  Iodine

  -

  Aurum

  -

  -

  -

  -

  Natrium

  Kalium

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Al

  Au

  Zn

  Sb

  As

  Mn

  Na

  K

  Ca

  C

  N

  O

  H

  Cl

  S

  P

  I

   

  การที่เราจำแนกธาตุทั้งหลายออกเป็นโลหะกับอโลหะ  ก็เนื่องจากธาตุต่าง ๆ แม้จะมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน แต่ก็มีสมบัติบางประการเหมือนกันหรือคล้ายกัน  พอจะแยกออกได้เป็น 2 พวก คือ  โลหะ กับ อโลหะ

   

   

   

   


                                                                                                                     

   


  ตารางเปรียบเทียบสมบัติของโลหะ  อโลหะ

   

  สมบัติ

  โลหะ

  อโลหะ

  1.  สถานะ

  เป็นของแข็งในสภาวะปกติ ยกเว้นปรอทซึ่งเป็นของเหลว ไม่มีโลหะที่เป็นแก๊สในภาวะปกติ

  มีอยู่ได้ทั้ง 3  สถานะ  ธาตุที่เป็นแก๊สในภาวะปกติเป็น อโลหะทั้งสิ้น  อโลหะที่เป็นของเหลวคือ โบรมีน ที่เป็นของแข็งได้แก่ คาร์บอน  กำมะถัน ฟอสฟอรัส ฯลฯ

  2.  ความมันวาว

  มีวาวโลหะ ขัดขึ้นเงาได้

  ส่วนมากไม่มีวาวโลหะ ยกเว้น แกรไฟต์ (ผลึกคาร์บอน) เกล็ด ไอโอดีน (ผลึกไอโอดีน)

  3.  การนำไฟฟ้าและนำ

       ความร้อน

  นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี เช่น สาย ๆ ไฟฟ้ามักทำด้วยทองแดง

  นำไฟฟ้าและนำความร้อนไม่ได้ยกเว้นแกรไฟต์ นำไฟฟ้าได้ดี

  4.  ความเหนียว

  ส่วนมากเหนียว ดึงยืดเป็นเส้นลวดหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ได้

  อโลหะที่เป็นของแข็ง มีเปราะดึกยืดออกเป็นเส้นลวดหรือตีเป็นแผ่น

  บาง ๆ ไม่ได้

  5.  ความหนาแน่นหรือ

       ..

  ส่วนมากมีความหนาแน่น หรือ ถ..สูง

  มีความหนาแน่น หรือ ถ..ต่ำ

  6.  จุดเดือดและจุด

       หลอมเหลว

  ส่วนมากสูงเช่น เหล็ก มีจุดหลอดเหลว 1,536  0C  ยกเว้นปรอท ซึ่งมีจุดหลอดเหลวต่ำเพียง –39 0C

  ส่วนมากต่ำโดยเฉพาะพวก อโลหะที่เป็นแก๊ส เช่น ออกซิเจน มีจุดเดือด     -183 0C จุดเยือกแข็ง (จุดหลอดเหลว) -219 0C กำมะถันมีจุดหลอดเหลว  1130C จุดเดือด  444 0C   

  เป็นต้น

  7.  การเกิดเสียงเมื่อเคาะ

  มีเสียงดังกังวาน

  ไม่มีเสียงดังกังวาน

   

   


  ใบความรู้ที่ 3

  สารประกอบ

   

                                  สารประกอบ  (compound)  เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่  2  ธาตุขึ้นไปรวมกันทางเคมีด้วยอัตราส่วนโดยมวลคงที่  สารประกอบมีสมบัติแตกต่างจากสมบัติเดิมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  ดังนั้น  สารประกอบจึงเป็นสารที่มีอะตอมต่างชนิดกันอยู่รวมกัน  กลุ่มของอะตอมต่างชนิดกันนี้เราเรียกว่า  โมเลกุลของสารประกอบ

   

  แบบจำลองโมเลกุลการสั่นของอนุภาคของสาร

   

   

   

   

   

   

   

   


  ที่มา : หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ม.2  อจท. หน้า 96

  สูตรเคมี

                  เราสามารถเขียนกลุ่มสัญลักษณ์ของธาตุที่รวมกันเป็นสูตรเคมี  เพื่อแสดงจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสาร โดยสามารถเขียนได้หลายแบบ  เช่น  สูตรโมเลกุล  สูตรเอมพิริคัล  สูตรโครงสร้าง  เป็นต้น

                  สูตรโมเลกุล 

  เป็นสูตรเคมีที่แสดงว่าสาร 1  โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง  อย่างละกี่อะตอม  เช่น  น้ำ  มีสูตรโมเลกุล  H2O  แสดงว่าใน 1  โมเลกุลของน้ำ  ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน(H)  2  อะตอม  และออกซิเจน (O)  1  อะตอม  เป็นต้น

   

   


                  ประเภทของสารประกอบ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ      

  1.             สารประกอบไอออนิก

  2.             สารประกอบโคเวเลนต์

  สารประกอบไอออนิก 

  เกิดจากการรวมตัวระหว่างโลหะกับอโลหะ  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1.  โลหะ  เสียอิเล็กตรอน  เปลี่ยนไปเป็นไอออนบวก

                  2.  อโลหะ  รับอิเล็กตรอน  เปลี่ยนไปเป็นไอออนลบ

                  3.  ไอออนบวกของโลหะจะเกิดแรงดึงดูดกับไอออนลบของโลหะในอัตราส่วนที่ทำให้เป็นกลาง  เกิดเป็นผลึกของสารประกอบไอออนิก

  สมบัติของสารประกอบไอออนิก

                  1.  มีสถานะเป็นของแข็ง

                  2.  มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวสูงมาก  (แต่ต่ำกว่าพวกโลหะที่มีพันธะโลหะ)

                  3.  บางชนิดละลายน้ำได้  บางชนิดไม่ละลายน้ำ

                  4.  ปกติสารประกอบไอออนิกไม่นำไฟฟ้า  แต่จะนำได้ดีเมื่อหลอมเหลว  หรือละลายน้ำ

   

  สารประกอบไอออนิกที่พบในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์

   

  สารประกอบไอออนิก

  สูตรเคมี

  การใช้ประโยชน์

  เกลือแกง

  ด่างทับทิม

  โซดาแอช

  หินปูน

   

  โซดาปิ้งขนม

  โซดาไฟ

  โพแทสเซียมไอโอไดด์

  โพแทสเซียมไอโอเดต

  ปูนดิบ

  NaCl

  KmnO4

  Na2CO3

  CaCO3

   

  NaHCO3

  NaOH

  KI

  KIO3

  CaO

  - ปรุงรสเค็ม  ถนอมอาหาร

  - ใช้ละลายน้ำแช่ผัก  หรือสิ่งของเพื่อฆ่าเชื้อโรค

  - ใช้แก้น้ำกระด้าง  ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

  - เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาจเรียกปูนมาร์ล  ใช้แก้

    ความเป็นกรดของดิน

  - ใช้ทำขนมปังให้ฟู

  - ใช้ทำสบู่และน้ำยาฟอกสีจาง

  - ใช้ผสมทำเกลือไอโอดีนหรือเกลืออนามัย

  - ใช้ผสมทำเกลือไอโอดีนหรือเกลืออนามัย

  - ใช้ลดความเป็นกรดในดิน

   

   


  สารประกอบโคเวเลนต์

                  เกิดจากอะตอมของอโลหะกับอโลหะ  นำเวเลนซ์อิเล็กตรอน  (อิเล็กตรอนวงนอก)  มาใช้ร่วมกันเป็นคู่

                  อิเล็กตรอนที่เกิดพันธะ  เรียกว่า  อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ

                  อิเล็กตรอนที่ไม่ได้เกิดพันธะ  เรียกว่า  อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

                                 

   

                      แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมคู่หนึ่งนำอิเล็กตรอนมาใช้

       ร่วมกันเป็นคู่ๆ   เรียกว่า  พันธะโคเวเลนต์  สารประกอบโคเวเลนซ์จึงอยู่เป็นโมเลกุล  แรงยึด

       เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มากเท่ากับแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบในผลึกของ

       สารประกอบไอออนิก  ทำให้จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบโคเวเลนต์ต่ำกว่า

       สารประกอบไอออนิก

   

   

   


                 

   

  สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์

                  1.  มีสถานะเป็นของแข็งของเหลวและแก๊ส

                  2.  จุดเดือด  จุดหลอมเหลวต่ำ

                  3.  มีทั้งละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ 

  4.  ส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า  เพราะอยู่เป็นโมเลกุล  ไม่แตกตัวเป็นไอออน

   

  การเรียกชื่อสารประกอบ

                  การเรียกชื่อสารเคมีต้องจำให้ได้ทั้ง  3  วิธี  คือ  ชื่อในระบบไอยูแพค  (IUPAC : International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry )  สหภาพนานาชาติของเคมีบริสุทธิ์  และเคมีประยุกต์  ซึ่งเป็นชื่อสากล  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักชื่อสามัญของสารซึ่งนิยมเรียกกันทั่วไปทั้งหมู่นักเคมีและในวงการอุตสาหกรรม  จึงเรียกอีกอย่างว่า  ชื่อการค้า  และควรทราบชื่อในภาษาไทยด้วย  เช่น                เอทาโนอิกแอซิด  หรือ  กรดอะซิติก  คือ  กรดน้ำส้ม  ใช้ในการทำน้ำส้มสายชู 

   


  หลักเกณฑ์การเรียกชื่อสาร      

                  การเรียกชื่อสารประกอบไบนารี  (สารประกอบที่เกิดจากธาตุ 2  ชนิด  ไบ  : bi  แปลว่า  2 )

  สารประกอบไบนารีอาจเกิดจากโลหะมารวมกับอโลหะหรือเกิดจากโลหะมารวมกับอนุมูล

  การเรียกชื่อสารประกอบไบนารีที่เกิดจากโลหะรวมกับอโลหะ

                  ก.  เรียกชื่อโลหะก่อน  (ใช้ชื่อธาตุในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

                  ข.  เรียกชื่ออโลหะแต่เปลี่ยนเป็นเสียงไอด์  (ide) 

  เช่น 

                                                  NaCl                      อ่านว่า                    โซเดียมคลอไรด์

                                                  KI                           อ่านว่า                    โปตัสเซียมไอโอไดด์

                                                  CaS                        อ่านว่า                    แคลเซียมซัลไฟด์

   

                  สารประกอบไบนารีอาจเกิดจากโลหะรวมตัวกับอนุมูล

                  อนุมูล  หมายถึง  สารประกอบที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า  (มีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ)  จึงต้องรวมตัวกับธาตุเกิดเป็นสารประกอบซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า

  สารประกอบโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์

  สารประกอบโคเวเลนต์

  สูตรโมเลกุล

  การใช้ประโยชน์

  แก๊สแอมโมเนีย

   

  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

   

  แก๊สโพรเพน

   

  กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ)

  ยูเรีย

  แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

   

  กลูโคส

  NH3

   

  CO2

   

  C3H8

   

  HCl

  NH2CONH2

  SO2

   

  C6H12O6

  - ใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียนศีรษะ  เป็นลม

  -  ใช้ทำปุ๋ยให้ธาตุไนโตรเจน

  -  ใช้ทำน้ำแข็งแห้ง  ใช้ในอุตสาหกรรม

      ห้องเย็น

  -  ใช้ผสมทำน้ำอัดลม

  -  ใช้เป็นแก๊สหุงต้มโดยผสมกับแก๊สบิวเทน

  -  ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติก

  -  ใช้ล้างสนิม  ผลิตผงชูรส

  -  ใช้ทำปุ๋ยให้ธาตุไนโตรเจนบำรุงลำต้นและ

     ใบ

  -  ชาวสวนลำไยใช้อบฆ่าเชื้อราผลลำไย

      ใช้มากเกินไปจะทำให้มีกรดติดที่ผิว

  -  ให้พลังงาน

  ตัวอย่างสารประกอบบางชนิดที่ควรทราบ

                                  กรดกำมะถัน  (กรดซัลฟิวริก)                          สูตรเคมี                 H2SO4

                                  กรดดินประสิว  (กรดไนตริก)                          สูตรเคมี                 HNO3

                                  กรดเกลือ  (กรดไฮโดรคลอริก)                        สูตรเคมี                 HCl

                                  กรดมด  (กรดฟอร์มิก)                                       สูตรเคมี                 HCOOH

                                  กรดน้ำส้ม  (กรดแอซิติก)                                  สูตรเคมี                 CH3COOH

                                  เอทานอล  (เอทิลแอลกอฮอล์)                         สูตรเคมี                 C2H5OH

                                  เมทานอล  (เมทิลแอลกอฮอล์)                         สูตรเคมี                 CH3OH

                                  ด่างทับทิม  (โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต)  สูตรเคมี                 KmnO4

                                  เกลือแกง  (โซเดียมคลอไรด์)                           สูตรเคมี                 NaCl

                                  โซดาไฟ  (โซเดียมไฮดรอกไซด์)                    สูตรเคมี                 NaOH

                                  น้ำปูนใส  (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)                สูตรเคมี                 Ca (OH)2

                                  หินปูน  (แคลเซียมคาร์บอเนต)                       สูตรเคมี                 CaCO3

                                  โซดาซักผ้า  (โซเดียมคาร์บอเนต)                   สูตรเคมี                 Na2CO3

                                  ผงฟู  (โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต)            สูตรเคมี                 NaHCO3

                                  ปูนขาว  (แคลเซียมออกไซด์)                           สูตรเคมี                 CaO

   

                     ตัวอย่างจำนวนอะตอมของโมเลกุลของสารประกอบ

  โมเลกุลของสารประกอบ

  จำนวนอะตอม

                           H2O

                           NH3

                           CH4

                           S8

                           CH3COOH

                           Al2(SO4) 3

                           2H2O

                           2NH3

                           2CH4

                           2NaNO3                      

                     3   อะตอม

                     4   อะตอม

                     5   อะตอม

                     8   อะตอม

                     8   อะตอม

                     17  อะตอม

                     6   อะตอม

                     8   อะตอม

                     10  อะตอม

                     10  อะตอม                        

  ใบงานที่ 2

  าตุ

   

  คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้

  1.  ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ของธาตุต่อไปนี้

                                          1.1  โซเดียม                         ............................

                                          1.2  โพแทสเซียม               ............................

                                          1.3  กำมะถัน                       ............................

                                          1.4  สารหนู                         ............................

                                          1.5  ฟอสฟอรัส                   ............................

                                          1.6  เหล็ก                             ............................

                                          1.7  เงิน                                                ............................

                                          1.8  ออกซิเจน                     ............................

                                          1.9  อาร์กอน                        ............................

  1.10 ลิเทียม                          ............................

   

  2.  จากสัญลักษณ์  ให้นักเรียนเขียนชื่อธาตุต่อไปนี้

                                          2.1  F                                     ............................

                                          2.2  Cl                                   ............................

                                          2.3  N                                    ............................

                                          2.4  Ne                                  ............................

                                          2.5  Ca                                  ............................

                                          2.6  Si                                   ............................

                                          2.7  Mg                                 ............................

                                          2.8  Al                                   ............................

                                          2.9  Br                                   ............................

                                          2.10  Mn                               ............................

   


  ใบงานที่ 3

  สารประกอบ

   

  คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล   จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     เช่น  ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเรื่อง  สารประกอบ  สูตรเคมีสารประกอบ  พร้อมบอกประโยชน์สารประกอบ  อย่างน้อย  20  ตัว  แล้วเขียนลงกระดาษ เอ 4  สีขาว  ตามรูปแบบต่อไปนี้

   

  ชื่อสารประกอบ

  สูตรเคมี

  ประโยชน์

  1.

   

   

  2.

   

   

  3.

   

   

  4.

   

   

  5.

   

   

  6.

   

   

  7.

   

   

  8.

   

   

  9.

   

   

  10.

   

   

  11.

   

   

  12.

   

   

  13.

   

   

  14.

   

   

  15.

   

   

  16.

   

   

  17.

   

   

  18.

   

   

  19.

   

   

  20.

   

   

  แบบทดสอบ

   


  คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  1.  ข้อใดเป็นธาตุทั้งหมด

  ก.  เหล็ก   อากาศ  ทองคำ

  ข.  ไฮโดรเจน  สารหนู   เหล็ก                      

  ค.  พลวง   ปรอท   แอลกอฮอล์

  ง.  กำมะถัน  ด่างทับทิม   ปรอท

  2.  ธาตุในข้อใดเป็นโลหะทั้งหมด

  .  Li, Al, P                                                       

  .  Al, B, Zi

  .  Na, Mg, C

  .  Zn, Ag, Na                                                   

  3.  สารในข้อใดเป็นสารประกอบทุกสาร

  .  ด่างทับทิม   ปูนขาว   เกลือแกง

  .  น้ำอัดลม   น้ำปูนใส   น้ำตาลทราย         

  .  แนฟทาลีน   เหรียญบาท   กำมะถัน       

  .  ทิงเจอร์ไอโอดีน   น้ำเชื่อม   ทองเหลือง

  4.  ธาตุต่าง ๆ ในข้อต่อไปนี้  มีทั้งโลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ  ธาตุในข้อใดที่เป็นประเภทเดียวกันทั้งหมด

  .  K, I, As, C                                   

  .  Sb, Si, Al, As

  .  Cs, Cr, Cl, Co

  .  Ca, Zn, Na, Hg                                           

  5.  ข้อใดถูกต้อง

                          .  ในภาวะปกติ  ธาตุมีได้ทั้ง  3  สถานะ

                          .  ธาตุสามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อยได้อีก

  ค.  ธาตุอาจเป็นสารเนื้อเดียวกัน  หรือสารเนื้อผสมก็ได้

  ง.  ธาตุสองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน  ต้องได้สารประกอบเสมอ

   


  6.  สารในข้อใดเป็นสารประกอบ

  .  น้ำ  ปรอท

  .  เกลือ   น้ำตาล                                              

  .  ทองเหลือง   เงิน

  .  อากาศ   ออกซิเจน

  7.  (NH4)3 PO3  และ  Na 3 Ag (SO3)2  มีจำนวนอะตอมแตกต่างกันกี่อะตอม

  .  4  อะตอม                                                      

  .  7  อะตอม

  .  14  อะตอม                                                   

  .  20  อะตอม

  8.  อนุภาคมูลฐานของธาตุได้แก่ข้อใด

  .  โปรตอน   นิวตรอน                                   

  .  โปรตอน   อิเล็กตรอน

  .  นิวตรอน   อิเล็กตรอน                                               

  .  โปรตอน  นิวตรอน  อิเล็กตรอน

  9.  ธาตุโซเดียม  แมกนีเซียม  แมงกานิส  และดีบุก  มีสัญลักษณ์ตามข้อใด  เรียงลำดับให้ถูกต้องที่สุด

  .  S, Mn, Mg, Sn                                            

  .  S, Mg, Mn, Sn

  .  Na, Mg, Mn, Sn                                         

  .  Na, Mn, Mg, Sn

  10.  รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก  ไม่มีมวลและประจุ  ไม่เบี่ยงเบนใน

         สนามไฟฟ้าสามารถทะลุผ่านสิ่งที่กีดขวางได้ดี  คือ  รังสีหรืออนุภาคในข้อใด

                                  .  บีตา

  .  แอลฟา

                                  .  แกมมา                                                           

  .  โพซิตรอน

   

   

   


       เฉลยใบงานที่ 2

   


  1.  ตอบ 

  1.1  Na                                 

  1.2  K                                   

  1.3  S

                                                                                                  1.4  As                                 

  1.5  P                                    

  1.6  Fe

                                                                                                  1.7  Ag                                 

  1.8  O                                   

  1.9  Ar

  1.10  Li

   

  2.  ตอบ

  2.1  ฟลูออรีน                     

  2.2  คลอรีน                         

  2.3  ไนโตรเจน

                                                                                                  2.4  นีออน                          

  2.5  แคลเซียม                     

  2.6  ซิลิคอน

                                                                                                  2.7  แมกนีเซียม                 

  2.8  อะลูมิเนียม                 

  2.9  โบรมีน        

  2.10  แมงกานีส

   

   

   


  เฉลยใบงานที่  3

   

   


  ตามผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคลของนักเรียน

   

  เฉลยแบบทดสอบ

   

   

  เกณฑ์การให้คะแนน

                  1.  ข้อที่ตอบถูกให้              1              คะแนน

                  2.  ข้อที่ตอบผิดให้              0              คะแนน

   

   

  ข้อ

  คำตอบ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

   

     อ่านทั้งหมด: 1206, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  Dcleanfood.com : กินอย่างไร ให้สมองดี
  สาวน้ำใจงาม จอดรถช่วยลูกแมวที่อยู่กลางถนน ไม่กลัวถูกรถชนเลย Waree Mee
  แกล้งคน Sexy Girl กินเลอะเทอะ Petch Aputsanun
  อินไซด์ตำรวจวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เจน ญาณทิพย์ ฉ.เต็ม part1 เห็นกรรม รู้อดีต ส่องอนาคต จริงหรือไม่!? คนดังนั่งเคลียร์ ช่อง
  วู้ดดี้เกิดมาคุย "เก่ง สเก็ตซ์กรรม" [1/5] WOODYTALK
  Dcleanfood.com : ข้อควรปฏิบัติและข้อควรยกเว้น เมื่อเป็นโรคกระเพาะ
  เก๋ ชลลดา เป็นหนี้เกือบ 2ล้านบาท เพราะช่วยเหลือสุนัข #ประกายดาว #ช่อง8 #thaich8
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ไก่ออกไข่ แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ยุติธรรม : 29 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)
  อ แบงค์สเกทช์กรรม ร่างทรงมีจริงไหม kaninpatt
  แม่ชีทศพร - ทำไมเกลียดแม่มาก 1.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  Dcleanfood.com : กินอะไรดี เมื่อโรคกระเพาะถามหา
  จนท.อุทยานฯรามคำแหง ระดมกำลังช่วยเหลือพระหลงป่า 2 วัน Thai PBS News
  แกล้งคน - เอางูปลอมไปไว้ในห้องน้ำ รวมคลิป แกล้งคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่28พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แบงค์สเกทช์กรรม1/5 kaninpatt
  แม่ชีทศพร 021 สุดยอด TheBmwseries7
  รับยิงเซอร์ ยิงเลเซอร์ ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคกระเพาะ
  พบจม สาวอุดรฯ ส่งขอความช่วยเหลือถูกขังบนเรือ | 27 พฤศจิกายน 2558 ยกทัพข่าวเช้า
  แกล้งคน - ซอมบี้ร้อยกว่าตัว (มาเยอะขนาดนี้เป็นผมก็วิ่ง) รวมคลิป แกล้งคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่27พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  คลิปไม่ได้ออกอากาศ ผีเข้าแขกรับเชิญ (ริว สื่อสารกับวิญญาณ) WorkpointOfficial
  ท้าพิสูจน์ ผู้หญิงโกงความตาย 'เจน ญาณทิพย์' thairath
  คู่มือ ฉบับ!!รับมือไข้เลือดออก ที่ “คลินิกจุฬาคิดส์คลับ”
  รับสกรีนสินค้า สกรีนสินค้าพรีเมี่ยม ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคที่มากับความอ้วน
  รวมคลิปช่วยสัตว์ ที่คนดูเป็นสิบล้าน Chao Hola
  คลิปแกล้งคน ตอน คุณยายนั่งทับตะปู Zin AHot'z
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  ตุ้ยx-ray 1.mp4 voravich tui
  แม่ชีใหญ่093 ได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า yutoo1234
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดบริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี!!
  ขอเชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” ครั้งที่ ๓
  เรียนเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษOPARTY live in Bangkok
  Dcleanfood.com : กินเค็ม สาเหตุของความดันและโรคไต
  Breaking medee News ทหารช่วยเหลือประชาชน หลังน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าสั่งต่อค้นหาคนหาย medee
  แกล้งคนสุดฮา ตอน Time Machine แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  kontatip.net อ.ตุ้ย เอ็กซเรย์ ออกรายการ CLUB7 kontatipnet
  แม่ชีใหญ่091 ทำไมความจำสั้น yutoo1234
  ทุนไทยกว้านซื้อกิจการในอาเซียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
  Dcleanfood.com : น้ำมันหมู ไม่อันตรายอย่างที่คิด
  เปิดใจแพทย์เจ้าของไข้ กับแนวทางการช่วยเหลือ "พริตตี้สาวอกเน่า"
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หุ่นยนต์ก็เจ็บเป็น แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เทศกาลสุดแปลก เทศกาลแห่องคชาติยักษ์ Olan_channel
  10 เทศกาลสุดแปลกทั่วโลก Abdul Thaitube
  ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯรอบชิงชนะเลิศ

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 62.5005ms