เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 4489 คน
วิชาการภาษีอากร
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตอนที่ 1 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 2 หลักการและวิธีการประเมินภาษี ตามประมวลรัษฎากร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แผนการสอนเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนที่ 3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตอนที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 9 ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (3)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 8 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 7 ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ (2)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตอนที่ 3) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตอนที่ 2) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทที่ 5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตอนที่ 1 ) (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <เมษายน 2557>
   
  1431123456
  1578910111213
  1614151617181920
  1721222324252627
  182829301234
  19567891011
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 350416
  • เฉพาะวันนี้ 56
  • ความคิดเห็น 8
  • จำนวนเรื่อง 14
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  บทที่ 7 ภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร
  30 สิงหาคม 2554 - 16:37:00

  เอกสารประกอบการเรียนการสอน

  วิชา   การภาษีอากร

  รหัสวิชา :961365

  ผู้สอน : นาย วินัย  เนื้อนาจันทร์  นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

  บทที่ 7 ภาษีสรรพสามิต  และภาษีศุลกากร

  ขอบเขตของเนื้อหา

  -         ความหมายของภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

  -         วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

  -         กฎหมายที่ใช้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

  -         ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

  -         อัตราและวิธีการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

  -         สถานที่ยื่นแบบชำระภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

  -         สินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

  วัตถุประสงค์ของบทเรียน

  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร  สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ตลอดจนพิกัดอัตราและวิธีการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร

   

   

                            ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)

     คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

  วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

                    ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ง ซึ่งการจัดเก็บภาษี จะจัดเก็บจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพียงบางประเภทที่รัฐเห็นว่าควรจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้าและบริการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการ จัดเก็บ คือ

                        1. เป็นสินค้าและบริการที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี เช่น สุรา ยาสูบ ไพ่ สนามม้าแข่ง ซึ่งรัฐจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมดูแล เพราะเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมสูง

  2. เป็นสินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์นั่งราคาแพง เรือยอชต์ เครื่องดื่มบางประเภท น้ำหอม แก้วคริสตัล โคมระย้า

  3. เป็นสินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ เช่น น้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นต้น

  4.เป็นสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น สารทำลายชั้นบรรยากาศ  แบตเตอรี

                   กรมสรรพสามิต    มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างจากผู้ผลิตสินค้าหลายประเภท      เรียกว่า ภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ และทะนุบำรุงท้องถิ่นต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

  พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493

  พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509

  พ.ร.บ. ไพ่ พุทธศักราช 2486

  พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

  พ.ร.บ. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

  จัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพิ่มจากภาษีสรรพสามิต โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

  พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

  กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการดังต่อไปนี้

  1. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

  2. เครื่องดื่ม

  3. เครื่องไฟฟ้า (เฉพาะเครื่องปรับอากาศและโคมระย้าที่ทำจากแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอี่น ๆ )

  4. แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ

  5. รถยนต์ (รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน)

  6. เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ

  7. น้ำหอม หัวน้ำหอมและน้ำมันหอม

  8. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น (เฉพาะที่ทำด้วยขนสัตว์)

  9. สถานบริการ (สนามแข่งม้า สนามกอล์ฟ)

  10. หินอ่อนและหินแกรนิต (ปัจจุบันยกเว้นภาษี)

  11. รถจักรยานยนต์

  12. แบตเตอรี่

  13. สุรา

  14. ยาสูบ

  15. ไพ่

   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต คือ

           ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 สินค้าและสถานบริการประเภท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ โคมระย้า แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ น้ำหอม รถจักรยานยนต์ พรม แบตเตอรี่ เรือ สนามแข่งม้า และสนามกอล์ฟ ได้บัญญัติรายละเอียดดังต่อไปนี้

   

  1. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม

  2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ

  3. ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า

  4. ผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด   (เช่น  ผู้ดัดแปลงรถยนต์  ผู้กระทำผิดฐานมีไว้ในครอบครอง ขาย และมีไว้เพื่อขาย ฯ ตามมาตรา  161, 162 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ความรับผิดในการเสียภาษีสรรพสามิต

                 เกิดขึ้นเมื่อ

  1. ในกรณีสินค้าที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร

        เมื่อนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือนำสินค้าไปใช้ในโรงอุตสาหกรรม เว้นแต่เป็นการนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ใน       คลังสินค้าทัณฑ์บน

        เมื่อนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เว้นแต่เป็นการนำสินค้ากลับคืนไปเก็บไว้ในโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนอีกแห่งหนึ่ง

        เมื่อความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้า      ทัณฑ์บน

  2. สถานบริการ

        เมื่อได้ชำระค่าบริการ

        เมื่อความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นก่อนได้รับชำระค่าบริการ

  3. ในกรณีสินค้านำเข้า

        เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีศุลกากร สำหรับของที่นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

        ในกรณีสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นในเวลาที่นำสินค้า      ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

  4. กรณีดัดแปลงรถยนต์

        เมื่อการดัดแปลงสิ้นสุดลง

   

  หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

   ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

  1. จดทะเบียนสรรพสามิต (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/สถานบริการ หากไม่จดทะเบียนสรรพสามิตมีความผิดปรับไม่เกิน 5,000 บาท)  กรณีที่       ไม่ต้องจดทะเบียนสรรพสามิต ได้แก่

      ผู้นำเข้า

      ผู้ดัดแปลงที่มิใช่ผู้ดัดแปลงประกอบกิจการเป็นธุรกิจ

   2. แสดงใบทะเบียนไว้ในที่เปิดเผย

   3. ในกรณีใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดหรือสูญหายต้องขอรับใบแทนใบทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบ

   4. กรณีย้ายโรงอุตสาหกรรมให้แจ้งย้าย ณ สถานที่จดทะเบียนสรรพสามิต ก่อนย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน

   5. กรณีเลิกหรือโอนกิจการให้แจ้ง ณ สถานที่จดทะเบียนก่อนเลิกหรือโอนกิจการ 15 วัน

   6. กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมตาย ให้ทายาทยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน

   7. ทำบัญชีและงบเดือน แล้วส่งงบเดือนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

   8. แจ้งวัน เวลา ทำการปกติหรือวันหยุด ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา ให้แจ้งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

   9. แจ้งราคาขายสินค้า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาให้แจ้งก่อนวันที่จะเปลี่ยนราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน

  10. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระค่าภาษีสรรพสามิต (ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/สถานบริการ หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีมีความผิดจำคุกไม่เกิน 6       เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท กรณีนำสินค้าเข้าโดยไม่เสียภาษีมีความผิดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5-20 เท่า ของค่า     ภาษีที่      จะต้องเสีย)

    สถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต

  1. ในกรณีที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมสรรพสามิต

  2. ในกรณีที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือสำนักงานสรรพสามิตอำเภอใน      พื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่

  3. ในกรณีที่มีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการหลายแห่ง อาจยื่นคำร้องต่ออธิบดี ขอยื่นรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิต      แห่งใดแห่งหนึ่ง เมื่ออธิบดีเห็นสมควรจะอนุญาตก็ได้

  4. ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ให้ยื่น ณ กรมศุลกากร หรือด่านศุลกากร หรือที่ซึ่งกรมศุลกากรกำหนดให้มีการผ่านพิธีศุลกากร     สำหรับสินค้านำเข้า

  5. ในกรณีผู้อื่นตามที่กฎหมายกำหนด   (เช่น  ผู้ดัดแปลงรถยนต์  ผู้กระทำผิดฐานมีไว้ในครอบครอง ขาย และมีไว้เพื่อขาย ฯ ตามมาตรา  161, 162 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ให้ยื่น กรมสรรพสามิต หรือ  ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือสำนักงานสรรพสามิตอำเภอในพื้นที่

  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

   

   

   

   

   

   

  01.01

   - น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

  (1) น้ำมันเบนซินชนิด
       
  ไร้สารตะกั่ว

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  3.685

   

  (2) น้ำมันเบนซินนอกจาก (1)

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.685

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 56) ลว.28 ก.ย.42)

   

  (3) น้ำมันเบนซินชนิดที่
  ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อ
  จำหน่ายให้รับเอกสิทธิ์ตาม
  ข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อ
  องค์การสหประชาชาติหรือตาม
  กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตาม
  สัญญากับนานาประเทศหรือทาง
  การทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ
  ต่อกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
  เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 39) ลว.5 พ.ย.39)

   

  (4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่มีเอทานอล
  ผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9
  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  ที่รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ
  คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  0.0165
  (
  ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2551 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2552)

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 73) ลว.4 ต.ค.47)

  01.02

  - แนพทา รีฟอร์เมท
  ไพโรลายลิส ก๊าซโซลีน
  และของเหลวที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิส ก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  36

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  3.35

   

   (2) แนพทา รีฟอร์เมท
  ไพโรลายลิส ก๊าซโซลีนและ
  ของเหลวที่คล้ายกันที่นำไปใช้
  เป็นวัตถุการผลิต ผลิตภัณฑ์
  และอุตสาหรรมตัวสารละลาย
  (
  โซลเว้นท์) ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการและ เงื่อนไขที่
  อธิบดีกำหนด

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.34)

   

   (3) แนพทา รีฟอร์เมท
  ไพโรลายลิส ก๊าซโซลีนและ
  ของเหลวที่คล้ายกัน
  ที่นำไปเป็นวัตถุดิบในการ
  ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์
  น้ำมันในโรงกลั่นน้ำมัน
  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
  เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31) ลว.17 พ.ย.36)

  01.03

  - น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้
  แสงสว่างที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุด
  ให้แสงสว่างที่คล้ายกัน

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  3.055

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 56) ลว.28 ก.ย.42)

   

   (2) น้ำมันก๊าดที่นำไปใช้เป็น
  วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
  และอุตสาหกรรม ตัวสารละลาย
  (
  โซลเว้นท์) ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการ และ เงื่อนไขที่
  อธิบดีกำหนด

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.34)

  01.04

  - น้ำมันเชื่อเพลิงสำหรับเครื่องบิน
  ไอพ่น

   

   

   

   

   

   

   

   (1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่อง
  บินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงของ
  อากาศยาน

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  23

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  3.00

   

   (2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่อง
  บินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
  สำหรับอากาศยานในประเทศ
  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
  เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  1

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  0.20

   

   (3) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่อง
  บินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
  สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
  เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 29) ลว. 27 ก.ค.35)

  01.05

  - น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถัน
  เกินร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  2.405

   

   (2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณ
  กำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.25
  โดยน้ำหนัก

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  0.005
  (
  ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2552)

   

   

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  2.305
  (
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท 57ี่ ) ลว. 5 ต.ค.42)

   

   (3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่าย
  ในเขตต่อเนื่องของราชอาณา
  จักรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
  และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

   (4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขต
  ต่อเนื่องของราชอาณาจักร
  ในเรือจดทะเบียนสำหรับการ
  ประมง ตามพระราชบัญญัติเรือไทย
  พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ใน
  ถังใช้การปกติของเรือนั้น ในขณะที่
  ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 63) ลว. 6 ก.พ.44)

   

   (5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภท
  เมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์
  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
  ของคณะรัฐมนตรีประกาศกำหนด

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  0.0898
  (
  ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2552)

   

   

  34

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  4.00

  0

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  2.1898
  (
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป)

  01.06

  - ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.
  แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.
  แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  36

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  3.15

   

   (2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.
  แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
  ที่นำไปเข้าขบวการกลั่นใน
  โรงกลั่นน้ำมัน

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

   (3) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.
  แอล) และก๊าซเหลวที่คล้าย
  กันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
  ในการผลิตผลิตภัณฑ์อุต
  สาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
  และอุตสาหกรรมตัวสารละลาย
  (
  โซลเว้นท์) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
  และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  42

  ลิตร เศษของลิตร
  ให้นับเป็นหนึ่งลิตร

  5.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว. 30 ธ.ค.34)

  01.07

  - ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)
  ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว( แอล.พี.จี.)
  และก๊าซที่คล้ายกัน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  0

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  2.17

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 56) ลว. 28 ก.ย.42)

   

   (2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่
  คล้ายกัน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  23

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

   

   

   (3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี)
  ก๊าซโพรเพนเหลว และก๊าซที่คล้าย
  กัน ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
  ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี
  ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมตัวสาร
  ละลาย(โซเว้นท์) ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการและ เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว. 30 ธ.ค.34)

   

   (4) ก๊าซปิโรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)
  ก๊าซโพรเพนเและก๊าซที่คล้ายกันที่
  ี่ ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
  ขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟ้ฟ้า
  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตาม
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
  อธิบดีกำหนด

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) ลว. 6 มิ.ย.38)

  01.08

  - ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว
  ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทน
  ในสภาพเหลวและก๊าซ หรือของเหลวที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว
  ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว
  และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  13.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

   (2) ก๊าซอีเทนเหลว

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลรัม

  13.00

  23

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลรัม

  2.17

   

   (3) ก๊าซอีเทนเหลวที่นำไปใช้เป็น
  วัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม และ
  อุตสาหกรรมตัวสารละลาย(โซเว้นท์)
  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
  ที่อธิบดีกำหนด

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  13.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  ( ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว. 30 ธ.ค.34)

  01.09

  - เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว
  บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของ
  บิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีน
  เหลวและของเหลวที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว
  บิททีลีนเหลวไอโซเมอร์ของบิวทีลีน
  ในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลว
  และของเหลวที่คล้ายกัน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  23

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  2.17

   

   (2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่
  คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์
  เกินร้อยละ 95

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

   (3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว
  ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพ
  เหลวบิวทาไดอีนเหลว และของ
  เหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความ
  บริสุทธิ์เกินร้อยละ 90

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.34)

   

   (4) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว
  บิวทิลีนเหลวไอโซเมอร์ของ
  บิวทิลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีน
  เหลว ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
  ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมี
  ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมสาร
  ละลาย(โซลเว้นท์) ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34) ลว.6 มิ.ย.38)

  01.10

  - ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน
  ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน
  ไอโซเมอร์ของบิวเทนใน
  สภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่
  คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) ก๊าซอีเทน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  13.00

  23

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  2.17

   

   (2) ก๊าซโพรเพน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  13.00

  23

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  2.17

   

   (3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน
  ไอโซเมอร์ของบิวเทนใน
  สภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่
  คล้ายกัน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  13.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

   (4) ก๊าซอีเทน และก๊าซโพรเพน
  ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
  ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  เคมีปิโตรเลียม และ
  อุตสาหกรรมตัวสารละลาย
  (
  โซลเว้นท์)ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
  กำหนด

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  13.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27 ) ลว. 34 ธ.ค.34 )

  01.11

  - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน
  ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน
  บิวทาไดอีนในสภาพเป็น
  ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

   

   

   

   

   

   

   

   (1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน
  ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีน
  ในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน

  34

  กิโลกรัม เศษของกิโลกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

  9.00

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว. 30 ธ.ค.34)

  01.90

  - น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน

  42

  -

  -

  5

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 55) ลว. 30 มี.ค.42)

   

  - น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
  ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
  น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันใน
  โรงกลั่นน้ำมัน ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

   

   

   

   

   

   

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 31) ลว.17 พ.ย.36)

   

  - ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน
  ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

   

   

   

   

   

   

   

   (1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน
  ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง

  42

  -

  -

  12

  -

  -

   

   (2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทู
  เมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
  กระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้ง
  หมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
  ประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธี
  การ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  42

  -

  -

  1

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 38) ลว.27 ก.ย.39)

   

  - สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
  (Hydrocarbon Solvent)
  ทั้งนี้เฉพาะ
  ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดี
  สรรพสามิตประกาศกำหนด

   

   

   

   

   

   

   

   (1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
  (Hydrocarbon Solvent)
  ทั้งนี้เฉพาะ
  ที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรม
  สรรพสามิตประกาศกำหนด

  42

  -

   

  30

  -

  -

   

   (2) สารละลายประเภท
  ไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon
  Solvent)
  ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติ ตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิต
  ประกาศกำหนดที่นำไปใช้ใน
  อุตสาหกรรมต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  42

  -

  -

  -ยกเว้นภาษี-

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 40 ) ลว. 21 พ.ย. 39 )

  01.01
  ถึง
  01.11
  และ
  01.90

  - น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประ
  กอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไป
  ใช้ในขบวนการผลิตภายในโรง
  อุตสาหกรรมนั้น ตามหลักเกณฑ์
  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

   

   

   

  -ยกเว้นภาษี-

   

   

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27 ) ลว. 30 ธ.ค. 34 )

   

   

  เครื่องดื่ม

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  2. เครื่องดื่ม

   

   

   

   

   

   

  02.01

  - น้ำแร่เทียม น้ำโซดา และ
  น้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาล
  หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ
  และไม่ปรุงกลิ่นรส

   

   

   

   

   

   

   

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.

  25

  ภาชนะ

  0.77

  25

  ภาชนะ

  0.77

   

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  เกิน 440 ลบ.ซม.

  25

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.77

  25

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.77

   

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จาก
  เครื่องขายเครื่องดื่ม

  25

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.77

  25

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.77

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.34)

  02.02

  - น้ำแร่และน้ำอัดลมที่เติม
  น้ำตาลหรือสารที่ทำให้
  หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่น
  รส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่
  ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่
  รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำ
  พืชผักตามประเภทที่ 02.03

   

   

   

   

   

   

   

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.

  20

  ภาชนะ

  0.45

  20

  ภาชนะ

  0.37

   

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  เกิน 440 ลบ.ซม.

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.45

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.37

   

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จาก
  เครื่องขายเครื่องดื่ม

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.45

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.37

  02.03

  - น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมัก
  และไม่เติมสุรา ไม่ว่าจะเติม
  น้ำตาลหรือสารทำให้
  หวานอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม

   

   

   

   

   

   

   

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.

  20

  ภาชนะ

  0.45

  20

  ภาชนะ

  0.37

   

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  เกิน 440 ลบ.ซม.

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.45

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.37

   

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จาก
  เครื่องขายเครื่องดื่ม

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.45

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.37

   

  - น้ำผลไม้(รวมถึงเกรปมัสต์)
  และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและ
  ไม่เติมสุราไม่ว่าจะเติมน้ำตาล
  หรือสารทำให้หวานอื่น
  หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ต้องมี
  ส่วนผสมตามที่อธิบดีกรม สรรพสามิตกำหนดและต้อง
  ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม
  สรรพสามิตก่อน

   

   

   

   

   

   

   

  (1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  ไม่เกิน 440 ลบ.ซม.

  20

  ภาชนะ

  0.45

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตร
  เกิน 440 ลบ.ซม.

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.45

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (3) ทำหรือบรรจุหรือได้จาก
  เครื่องขายเครื่องดื่ม

  20

  ปริมาตร 440 ลบ.ซม.
  เศษของ 440 ลบ.ซม.
  ให้นับเป็น 440 ลบ.ซม.

  0.45

  -ยกเว้นภาษี-

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่41) ลว. 21 พ.ค.40)

   

  (หมายเหตุ ต้องมีส่วนผสมตามที่อธิบดีกำหนด ตามประกาศกรมสรรพสามิต
  เรื่อง กำหนดส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำพืชผักฯ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2538)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  เครื่องไฟฟ้า

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  3. เครื่องไฟฟ้า

   

   

   

   

   

   

  03.01

  - เครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
  ด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์
  และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยน
  อุณหภูมิ ไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้
  ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็
  ตามที่มีขนาดทำความเย็น
  ไม่เกิน72,000บีทียูต่อชั่วโมง

  30

  -

  -

  15

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลว.21 พ.ค.40)

  03.02

  - โคมไฟฟ้าและโคมระย้า
  สำหรับติดเพดานหรือผนังแต่
  ไม่รวมถึงที่ใช้สำหรับให้แสง
  สว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้ง
  หรือถนนหลวง

  15

  -

  -

  15

  -

  -

   

  (1) โคมไฟฟ้า

  15

  -

  -

  -ยกเว้นภาษี-

  -

  -

   

  (2) โคมระย้าชนิดอื่นนอก
  จากที่ทำจากหรือมีส่วน
  ประกอบของแก้วเลดคริสตัล
  และแก้วคริสตัลอื่น

  15

  -

  -

  -ยกเว้นภาษี-

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลว.21 พ.ค.40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ

   

  กระทรวงคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 43) ลว.3 มิ.ย.40 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2540 เป็นต้นไป

   

  (3) โคมระย้าที่ทำจากหรือมี
  ส่วนประกอบของแก้ว
  คริสตัลเลดและแก้ว
  คริสตัลอื่น

  15

  -

  -

  15

  -

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  แก้วเลคคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่น ๆ

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  4. แก้วและเครื่องแก้ว

   

   

   

   

   

   

  04.01

  - แก้วเลคคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่น ๆ

   

   

   

   

   

   

   

  (1) ชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหารในครัว
  ในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่ง ภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่
  คล้ายกัน

  30

  -

  -

  15

  -

  -

   

  (2) ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียม
  หรือกึ่งรัตนชาติเทียม
  และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน
  และของทำด้วยของดังกล่าว
  นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็น
  ของเทียม ลูกตาแก้ว นอกจากที่เป็น
  อวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและ
  เครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำ
  เป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจาก
  เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
  ที่เป็นของเทียม ลูกกลมขนาดเล็ก
  ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร

  30

  -

  -

  15

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลว.21 พ.ค.40)

   

  (3) สินค้าตาม(1) หรือ (2) ที่นำไป
  เป็นวัตุดิบ หรือส่วนประกอบ ภายในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น
  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
  เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  30

  -

  -

  -ยกเว้นภาษี-

  -

  -

   

  (4) อื่นๆ

  30

  -

  -

  -ยกเว้นภาษี-

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 52) ลว.11มี.ค.41)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  รถยนต์

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  5. รถยนต์

   

   

   

   

   

   

  05.01

  - รถยนต์นั่ง

   

   

   

   

   

   

   

  (1) รถยนต์นั่ง

   

   

   

   

   

   

   

  (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220
  แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่
  ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220
  แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  35

  -

  -

   

  (1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  และมีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน
  220
  แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  40

  -

  -

   

  (1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ
  มีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  50

  -

  -

   

  (2) รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก
  (Pick-up Passenger Vehicle: PPV)
  ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่า
  การกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

   

   

   

   

   

   

   

  (2.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  20

  -

  -

   

  (2.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  50

  -

  -

   

  (3) รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DoubleCab)
  ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรี
  ว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

   

   

   

   

   

   

   

  (3.1 ) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  12

  -

  -

   

  (3.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  50

  -

  -

   

  (4) รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตาม
  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  ประกาศกำหนด ที่ผลิตจากรถยนต์กระบะ
  หรือแชสซีนส์และกระจกบังลมหน้า
  (Chassis With Windshield)
  ของรถยนต์กระบะ
  หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ

   

   

   

   

   

   

   

  (4.1)ที่ผลิตหรือดัดแปลงโดยผู้ประกอบ
  อุตสาหกรรมซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

   

   

   

   

   

   

   

  (4.1.1) ที่มีความจุกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  3

  -

  -

   

  (4.1.2) ที่มีความจุกระบอกสูบ
  เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  50

  -

  -

   

  (4..2) ที่ดัดแปลงโดยผู้ดัดแปลง
  ตามมาตรา 144 ตรี ซึ่งเสียภาษี
  ตามมาตรา 144 เบญจ

  50

  -

  -

  อัตราภาษี ตาม (1) รถยนต์นั่ง (1.1) ถึง (1.4)

  -

  -

  05.02

  รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

   

   

   

   

   

   

   

  (1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรและ
  มีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่
  ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรและ
  มีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  35

  -

  -

   

  (3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่
  ่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรและ
  มีกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  40

  -

  -

   

  (4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  หรือมีกำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า (HP)

  50

  -

  -

  50

  -

  -

  05.01 และ

  รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร
  ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

   

   

   

   

   

   

  05.02

  (1) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร
  ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ซึ่งใช้เป็นรถ
  พยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล
  หรือองค์การสาธารณกุศลตามหลักเกณฑ์
  เงื่อนไขและจำนวนที่รัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงการคลังประกาศกำหนด

  50

  -

  -

  -ยกเว้นภาษี-

  -

  -

   

  (2) รถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสาร
  ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
  ประเภทประหยัดพลังงาน

   

   

   

   

   

   

   

  (2.1) แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
  และไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)

   

   

   

   

   

   

   

  (2.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  10

  -

  -

   

  (2.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  50

  -

  -

   

  (2.2) แบบพลังงานไฟฟ้า
  (Electric Powered Vehicle)

  50

  -

  -

  10

  -

  -

   

  (2.3) แบบเซลล์เชื้อเพลิง
  (Fuel Cell Powered Vehicle)

  50

  -

  -

  10

  -

  -

   

  (2.4) รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

   

   

   

  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
  เป็นต้นไป

   

         (2.4.1) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
                    
  กระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ลูกบาศก์
                    
  เซนติเมตร                    

  50

  -

  -

  17

  -

  -

   

         (2.4.2) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของ
                    
  กระบอกสูบไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์
                    
  เซนติเมตร                    

  50

  -

  -

  17

  -

  -

   

  (3) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสาร
  ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อ
  เพลิงทดแทนที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงการคลังประกาศกำหนด

   

   

   

   

   

   

   

  (3.1) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท
  เอทานอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
  เป็นส่วนผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้

   

   

   

   

   

   

   

       (3.1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมี
  กำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า(HP)

  50

  -

  -

  25

  -

  -

   

       (3.1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
  2,500 
  ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลัง
  เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า(HP)

  50

  -

  -

  30

  -

  -

   

       (3.1.3) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
  3,000 
  ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีกำลัง
  เครื่องยนต์ไม่เกิน 220 แรงม้า(HP)

  50

  -

  -

  35

  -

  -

   

       (3.1.4) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมี
  กำลังเครื่องยนต์เกิน 220 แรงม้า(HP)

  50

  -

  -

  50

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 80) ลว 9 พ.ย. 50)

   

  (3.2) ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้

  50

  -

  -

  20

  -

  -

   

  (4) รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่ง
  ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของ
  จักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

   

   

   

   

   

   

   

  (4.1) รถยนต์นั่งสามล้อ

  50

  -

  -

  5

  -

  -

   

  (4.2) รถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้
  เครื่องยนต์ของรถจักรยายนต์ขนาด
  ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  5

  -

  -

  05.90

  (1) รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับ
  ให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก
  ไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม

   

   

   

   

   

   

   

  (1.1) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  ไม่เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

   

   

   

   

   

   

   

  (1.1.1) ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด

  50

  -

  -

  3

  -

  -

   

  (1.1.2) ซึ่งมีคุณลักษณะนอกจาก (1.1.1)

  50

  -

  -

  18

  -

  -

   

  (1.2) ที่มีความจุของกระบอกสูบ
  เกิน 3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  50

  -

  -

  50

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 72) ลว 27 ก.ค. 47)

   

   

   

   

   

   

   

   

  เรือ

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  ตามปริมาณ
  (
  บาท)

   

   

  6. เรือ

   

   

   

   

   

   

  06.01

  - เรือยอชต์ และยานพาหนะทางน้ำ
  ที่ใช้เพื่อความสำราญ

   

   

   

   

   

   

   

  (1) เรือยอชต์และยานน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ
  แต่ไม่รวมถึงเรือตาม (2) และ (3)

  50

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  ( ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 70) ลว.13 ก.พ.47 )

   

  (2) เรือพาย เรือกรรเชียง และ เรือยาง

  50

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (3) เรือที่ใช้เพื่อเกมกีฬาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  50

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.34)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  7. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

   

   

   

   

   

   

  07.01

  - น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม

   

   

   

   

   

   

   

  (1) น้ำมันหอมและหัวน้ำหอมแต่
  ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอม ตาม (3)

  20

  -

  -

  15

  -

  -

   

  ( ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลว.21 พ.ค.40)

   

  (2) น้ำมันหอม

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (3) น้ำหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  ( ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.34)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สินค้าอื่นๆ

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  8. สินค้าอื่นๆ

   

   

   

   

   

   

  08.90

  (1) พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ

   

   

   

   

   

   

   

  - พรมและสิ่งทอปูพื้นทำด้วยขนสัตว์

  30

  -

  -

  20

  -

  -

   

  - อื่นๆนอกจากพรมหรือสิ่งทอปูพื้น ทำด้วยขนสัตว์

  30

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 37) ลว.4 ก.ย.39)

   

  (2) รถจักรยานยนต์

   

   

   

   

   

   

   

  (2.1) ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

  30

  -

  -

  5

  (ตั้งแต่วันที่ 1 มราคม 2545 เป็้นต้นไป)

   

  (2.2) ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

  30

  -

  -

  3

  ตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

   

  (2.3) อื่นๆ

  30

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 62) ลว.6 ก.พ.44)

   

  (3) หินอ่อนและหินแกรนิต

  30

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

   

   

   

   

   

  (ตั้งแต่วนัที่ 23 พฤษภาคม 2540 เป็นต้นไป)

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 45) ลว.25 มิ.ย.40)

   

  (4) แบตเตอรี่

  30

  -

  -

  10

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 42) ลว.21 พ.ค.40)

   

  - แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือ
  ส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่
  ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตแล้ว ตามหลักเกณฑ์
  และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  30

  -

  -

  5

  -

  -

   

  (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 45) ลว.25 มิ.ย.40 และประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับแบตเตอรีที่ใช้วันถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตโดยได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ลว. 22 พฤศจิกายน 2548)

   

  (5) สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
  ประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน

   

   

   

   

   

   

   

  (5.1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.2) ไตรคลอโรอีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.3) ไตรคลอโรฟูออโรมีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.9) โบโมไตรฟลูออโรมีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.10) ไดโบโมเตตระฟลูออโรอีเทน

  30

  -

  -

  30

  -

  -

   

  (5.11) อื่นๆนอกจาก(5.1)ถึง(5.10)

  30

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  9. กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

   

   

   

   

   

   

  09.01

  - ไนท์คลับ และดิสโกเธค

   

   

   

   

   

   

   

  (1) รายรับของสถานที่สำหรับดื่มกิน
  และเต้นรำโดยจัดให้มีการแสดงดนตรี
  หรือใช้เครื่องเสียง หรือการแสดงอื่นใด
  เพื่อการบันเทิง

  20

  -

  -

  10

  -

  -

   

  (2) รายรับอื่นๆ

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

  09.02

  - สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด

   

   

   

   

   

   

   

  (1) รายรับของการให้บริการอาบน้ำ
  หรืออบตัว และนวด

   

   

   

   

   

   

   

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ
  หรืออบตัว และนวดโดยมีผู้ให้บริการ

  20

  -

  -

  10

  -

  -

   

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ
  หรืออบตัว และนวดในสถานศึกษา
  หรือในวัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติ
  พิธีกรรมทางศาสนา

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำ
  หรืออบตัว และนวดในโรงพยาบาล
  หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมาย
  ว่าด้วยสถานพยาบาล

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  - รายรับของการให้บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวดในสถานบริการเสริมความงาม
  หรือเพื่อสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์และ
  เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (2) รายรับอื่นๆ

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กิจการเสี่ยงโชค

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  10. กิจการเสี่ยงโชค

   

   

   

   

   

   

  10.01

  - สนามแข่งม้า

   

   

   

   

   

   

   

  (1) ค่าผ่านประตู

  20

  -

  -

  20

  -

  -

   

  (2) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่น
  การพนันแข่งม้า โดยหักเงินรางวัล
  ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่น
  การพนันแข่งม้าดังกล่าว

  20

  -

  -

  20

  -

  -

   

  (3) รายรับอื่นๆ

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

  10.02

  - รายรับของการออกสลากกินแบ่ง

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  11. กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   

   

   

   

   

   

  11.01

  - สนามกอล์ฟ

   

   

   

   

   

   

   

  (1) ค่าสมาชิก

  20

  -

  -

  10

   

   

   

  (2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ

  20

  -

  -

  10

   

   

   

  (3) รายรับอื่นๆ

  20

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

  ประเภท
  ที่

  รายการ

  อัตราภาษี

   

  ตามพระราชบัญัติพิกัดอัตราภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2527

  ลดลงเหลือ/ยกเว้น

   

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

   

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

   

   

  12. กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

   

   

   

   

   

   

  12.01

  - กิจการโทรคมนาคม

   

   

   

   

   

   

   

  (1) กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน

   

   

   

   

   

   

   

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์
  ภายในประเทศ

  50

  -

  -

  0

  -

  -

   

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์
  ระหว่างประเทศ
  เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับ
  ภายในประเทศ

  50

  -

  -

  0

  -

  -

   

  - รายรับอื่นๆ

  50

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (2) กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า

   

   

   

   

   

   

   

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์
  ภายในประเทศ

  50

  -

  -

  0

  -

  -

   

  - รายรับจากการให้บริการโทรศัพท์
  ระหว่างประเทศ
  เฉพาะในส่วนที่เป็นรายรับ
  ภายในประเทศ

  50

  -

  -

  0

  -

  -

   

  - รายรับอื่นๆ

  50

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  (3) อื่นๆ

  50

  -

  -

  ยกเว้นภาษี

  -

  -

   

  ( ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 79 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  อัตราภาษีสรรพสามิต

   

  บัญชีอัตราภาษีสุรา

  รายการ

   

  อัตราภาษี

   

  หมายเหตุ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  1. สุราแช่ มีเพดานอัตราภาษี

  60

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  100

   

  1.1 ชนิดเบียร์

  55

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  100

  1.2 ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น

  60

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  100

  1.3 ชนิดสุราแช่พื้นเมือง

  25

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  70

  1.4 ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1.1 1.2 และ 1.3

  25

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  70

  2. สุรากลั่น มีเพดานอัตราภาษี

  50

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  400

  2.1 ชนิดสุราขาว

  50

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  110

  2.2 ชนิดสุราผสม

  50

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  280

  2.3 ชนิดสุราปรุงพิเศษ

  50

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  400

  2.4 ชนิดสุราพิเศษ

   

   

   

  (1) ประเภทบรั่นดี

  45

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  400

  (2) ประเภทวิสกี้

  50

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  400

  (3) ประเภทอื่นนอกจาก (1) และ (2)

  50

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  400

  2.5 ชนิดสุราสามทับ

   

   

   

  (1) ที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม
  หรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ
  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

  2

  ลิตร

  1.00

  (2) ที่นำไปใช้ในการแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์
  ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

  0.1

  ลิตร

  0.05

  (3) อื่นๆ นอกจาก (1) และ (2)

  10

  ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

  6.00

  (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอนที่ 7 ก วันที่ 21 มกราคม 2546 )

  (ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2548) ลว.6 ก.ย.48)

   

   

  บัญชีค่าแสตมป์ยาสูบ

  รายการ

   

  อัตราภาษี

   

  หมายเหต

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  ยาเส้นและยาสูบ มีเพดานอัตราภาษี

  80

  กรัม
  เศษของกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

  0.6

   

  1. ยาเส้น

  0.1

  สิบกรัม เศษของสิบกรัม
  ให้นับเป็นสิบกรัม

  0.01

  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2534) ลว.30 ธ.ค.34)

  2. ยาสูบ

   

   

   

   

  2.1 บุหรี่ซิกาแรต

  80

  -

  -

  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2548) ลว.6 ธ.ค.48)

  2.2 บุหรี่ซิการ์

  10

  กรัม
  เศษของกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

  0.5

   

  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2542) ลว.12 ต.ค.42)

  2.3 บุหรี่อื่น

  0.1

  ห้ากรัม เศษของห้ากรัม
  ให้นับเป็นห้ากรัม

  0.02

   

  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2534) ลว.30 ธ.ค.34)

  2.4 ยาเส้นปรุง

  10

  กรัม
  เศษของกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

  0.50

   

  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2542) ลว.12 ต.ค.42)

  2.5 ยาเคี้ยว

  0.1

  กรัม เศษของกรัม
  ให้นับเป็นหนึ่งกรัม

  0.09

   

  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2534) ลว.30 ธ.ค.34)

   

  update ภาษียาสูบยาเส้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2548

  ค่าธรรมเนียมประทับตราไพ่

  รายการ

   

  อัตราภาษี

   

  หมายเหตุ

  ตามมูลค่า
  (
  ร้อยละ)

  ตามปริมาณ

  หน่วย

  หน่วยละ
  (
  บาท)

  ค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ มีเพดานอัตราภาษี

  -

  หนึ่งร้อยใบ

  30.00

   

  ก) ไพ่ป๊อกทุกขนาด และทุกชนิด

  -

  หนึ่งร้อยใบ

  30.00

   

  ข) ไพ่อื่นทุกขนาด และทุกชนิด

  -

  หนึ่งร้อยใบ

  2.00

   

  (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2534) ลว.30 ธ.ค.34)

   

   

   

   

   

   

                                         

                                                                      ภาษีศุลกากร

                                        “Customs Duty” 

   

             ภาษีศุลกากรเป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ  ปัจจุบันจัดเก็บโดยกรมศุลกากร  สังกัดกระทรวงการคลัง            แต่เดิมในสมัยโบราณเขาเรียกว่า “จังกอบ” และเรียก “ด่านศุลกากร” ว่าขนอน”   ในสมัยปัจจุบันสถานที่จัดเก็บก็เรียกชื่อตามด่านศุลกากรที่จัดตั้ง เช่น ด่านศุลกากรสะเดา 

            ภาษีศุลกากร ไม่ใช้คำว่า “Tax” ในภาษาอังกฤษ แต่จะเรียกว่า “Duty” หรือชื่อเต็มๆว่า “Customs Duty” อย่างที่มีการจัดตั้ง “ร้านค้าปลอดอากร